Polska Niedzielna Szkoła im. Jana Pawła II

Nazwa placówki dydaktycznej

Polska Niedzielna Szkoła im. Jana Pawła II


Adres

ul. Szuchewycza 45, 81-400 Sambor, obwód lwowski


Data założenia

1990 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Samborze


Miejsce działalności dydaktycznej

pomieszczenia wynajmowane od innego podmiotu


Dyrektor placówki

Krystyna Husarz


Liczba uczniów/nauczycieli

680/10


Liczba grup

24


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie 9-letnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, literatura, geografia, historia, wiedza o narodzie polskim, kultura narodu polskiego, muzyka


Opis działalności placówki

Polska Niedzielna Szkoła im. Jana Pawła II w Samborze istnieje od 1990 roku. Założyli ją członkowie powstałego rok wcześniej Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z myślą o edukacji dzieci z polskich rodzin. Odbiorcami jej oferty są Polacy i osoby polskiego pochodzenia, pragnący odnowić więź z krajem przodków. Placówka zatrudnia pięć absolwentek Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu: Krystynę Husarz, Ołenę Pietruszkę, Marię Melnarowicz, które dodatkowo ukończyły kursy specjalistyczne w Polsce, Irenę Myśko, oprócz kursów ma studia doktoranckie w Kijowie, i Marię Jaworską, Marię Ziembowicz po Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu (Polska), Irenę Jarosz po WSP w Rzeszowie (Polska), Tatianę Jurkiewicz – ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny we Lwowie i kursy metodyczne w Polsce, Irenę Mudryk − Akademię Muzyczną we Lwowie, oraz Kazimierza Husarza, absolwenta Akademii Muzycznej w Doniecku.

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 15.00-18.00 i soboty − 9.00-15.45 w Szkole nr 9, w której placówka korzysta z siedmiu klas. W PNS są organizowane: uroczysta inauguracja oraz zakończenie roku szkolnego, akademie z okazji Święta Niepodległości Polski i Święta Konstytucji 3 maja, spotkanie ze Świętym Mikołajem, przedświąteczne spotkanie opłatkowe z koncertem kolęd i pastorałek, koncert na Dzień Babci i Dziadka, karnawał dla klas młodszych, studniówka, konkurs „Zimowe klimaty w poezji i muzyce polskiej”, koncert z okazji Dnia Matki. Jest je tym łatwiej przygotować, gdyż w placówce istnieją kółko recytatorskie oraz zespół Fujareczka. Uczniowie biorą udział w Konkursie Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj”, olimpiadzie języka polskiego, konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy” (w 2015 roku Weronika Myśko zajęła I miejsce we Lwowie) oraz w Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu (Polska). Szkoła wraz z Klubem Muzycznym „Polonez” była organizatorem pięciu międzynarodowych festiwali muzycznych „Rozkołysz Pieśnią Świat”, w których wzięło udział ponad 1200 uczestników.

Kontakt: [email protected]