Punkt Nauczania przy Ukraińsko-Polskim Sojuszu im. Tomasza Padury

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania przy Ukraińsko-Polskim Sojuszu im. Tomasza Padury


Adres

ul. Solomii Kruszelnickoi 77 a/309, 33-000 Równe, obwód rówieński


Data założenia

2011 rok


Podmiot zakładający

Ewa Mańkowska


Miejsce działalności dydaktycznej

trzy pomieszczenia wynajęte od innego podmiotu


Dyrektor placówki

Serhyi Matlakh


Liczba uczniów/nauczycieli

102/3


Liczba grup

17


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy paromiesięczne, roczne, nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, gramatyka języka polskiego, kultura i historia Polski


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania działający przy organizacji Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem został założony 29 grudnia 2011 roku przez Ewę Mańkowską, absolwentkę Uniwersytetu w Tuluzie (Francja) i Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców w Lublinie (Polska). Poza nią w placówce pracują Olena Tkachuk i Maryna Patapchuk – obie ukończyły Instytut Słowianoznawstwa w Równem Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego. Lekcje odbywają się przez sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00/16.00-20.00, w soboty – 10.30-11.30; zajęcia koła teatralnego – w poniedziałki od 18.30 do 21.00. Punkt korzysta z trzech sal w budynku, w którym mieszczą się biura na wynajem. Dwie klasy mają po 15 mkw., jedna – 19 mkw. Wyposażone są w stoły, krzesła, tablice, biurka dla nauczycieli i szafy na książki. Punkt dysponuje radiomagnetofonem i laptopem, podręcznikami i grami edukacyjnymi.

Nauczyciele próbują zaszczepić w swoich podopiecznych zamiłowanie do kultury i literatury. O swym posłannictwie piszą: „(…) naszą zasadą w dydaktyce jest nie tylko przekazanie wiedzy o języku, ale i rozwój osobowości oraz kreatywności. W procesie nauki język polski staje się sposobem na wyrażenie siebie i jednocześnie możliwością poznania kultury polskiej. (…) Osoby z polską narodowością poznają swoje korzenie i uświadamiają sobie pochodzenie. Żyjemy duchem Polski i jednocześnie otwieramy się na inne kraje, narodowości i środowiska”. Inspiracją dla pracowników punktu jest postać Tomasza Padury, polsko-ukraińskiego poety i kompozytora, który z równą miłością traktował ukraiński folklor i polską poezję. W 2014 roku placówka zorganizowała Polsko-Ukraińskie Jasełka na Wesoło. Wiosną 2015 roku odbył się pierwszy pokaz pasji uczniów i konkurs umiejętności „UPS ma talent”. W ramach współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu (Polska) zaplanowano udział w projekcie „Wspólne korzenie i perspektywy Ukrainy i Polski” w czerwcu 2015 roku. Od dwóch lat na zaproszenie Ochotniczych Hufców Pracy z Wielkopolski uczniowie uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach młodzieży. Potrzeby, jakie zgłasza placówka, to dofinansowanie zakupu podręczników, gier edukacyjnych i tablic dydaktycznych oraz imprez kulturalnych i patriotycznych, zakup kserokopiarki i ekranu.

Kontakt: [email protected]