Nowy rok szkolny i Narodowe Czytanie w Izjasławju

2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Sobotniej Szkole języka polskiego przy Towarzystwie Dobroczynnym ”Polonia”w Izjasławju.

„Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło. Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło” – z takim hasłem  uczniowie wrócili po wakacjach. Zgromadzliśmy się na placu szkolnym, gdzie bardzo serdecznie przywitali nas: prezes Towarzystwa Dobroczynnego „Polonia” Walenty Pańkowski i nauczcielka Ludmiła Krawczuk. Uczniowie przedstawili część artystyczną z wierszami i piosenkami.

Uroczystości towarzyszyła ogólnopolska akcja Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Najpierw nauczycielka Ludmiła Krawczuk odczytała list od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz streściła dramat Wypiańskiego. We wspólnym czytaniu uczestniczyli najstarsi uczniowie Andrzej Homjak, Mirosława Kowtonjuk, Jarek Zagajewski, Marija Martynowa, Wiktorija Pawljuk. Wszyscy byliśmy zachwyceni cytatami z „Wesela”, a mianowicie „Jak się żenić,to się żenić!” czy ”Polska to jest wielka rzecz.”


Narodowe Czytanie w Izjasławiu jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.