Nowy rok szkolny w polskiej szkole w Gródku Podolskim

2 września  na szkolnym podwórku polskiej szkoły w Gródku Podolskim było gwarnie i wesoło : szkolna społeczność świętowała rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Świąteczny hejnał zabrzmiał uroczyście, witając księdza-biskupa Leona Dubrawskiego, Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polski Damiana Ciarcińskiego, kuratora Oddziału Oświaty Gródeckiej Administracji Rejonowej Wadyma Pundę, dyrektora Szkoły Zofię Rogowską, Prezesa Gródeckiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Irenę Pierszchajło, Prezesa organizacji „Młodzież Polska Gródzieszczyzny” Romana Juszczyszena. Nareszcie prowadzący wezwali osoby najbardziej oczekiwane na uroczystości czyli pierwszoklasistów w asyście uczniów klas jedenastych.

Chwilę później stojąc na baczność słuchali hymny państwowe Ukrainy i Polski i podziwiali flagi wznoszące się do góry na masztach. Zaszczyt podniesienia flag państwowych w tym roku mieli najbardziej aktywni uczniowie szkoły: Robert Szpyczko, Olga Zagórska, Rusłan Maga, Jana Borysowska.

Dalej głos zabrała Pani Dyrektor, która nazwała imiona gości, powitała wszystkich zebranych, podziękowała rodzicom wspierającym Szkołę, szczególnie gorąco dziękowała rodzinie Jankiewiczów za całotygodniową pracę wolontariacką przy remoncie sal dla pierwszoklasistów: sali dla nauki oraz sali dla zabaw i  relaksacji. Również gorąco Zofia Rogowska pozdrawiała uczniów, którzy otrzymali różnego rodzaju wyróżnienia: w  tym uczestników projektu „Zapomniane odzyskane” – „Polska pamięć pokoleń”, czyje prace zostały wydrukowane w specjalnym Wydawnictwie, przez Fundację „Wolność i Demokracja”: Artura Liczniarowskiego, Roberta Szpyczko, Janę Borysowską.

Także wręczyła nagrody od Fundacji „Wolność i Demokracja” za Lekcje Niepodległościowe (w postaci tabletów) nauczycielom: Ludmile Smyk i Irenie Pierszchajło.

Dalej uroczystość urozmaiciła pięknym wejściem Pani Jesień, która zaprosiła pierwszaków do recytacji wierszy. Serca wszystkich obecnych wzruszyły się mocno słuchając maluchów. Praca ich została sowicie wynagrodzona.

Pani Jesień każdemu dała smakowitą drożdżówkę udekorowaną jabłkami, śliwkami,winogronami. Od Konsulatu RP w Winnicy pierwszoklasiści dostali przybory szkolne, a od Fundacji „Wolność i Demokracja” – wspaniałe plecaki z wyposażeniem.

Ksiądz-biskup Leon Dubrawski szczególnie podziwiał moment składania kwiatów do pomnika Jana Pawła  ІІ oraz modlitwę w postaci pieśni wykonanej przez uczennicę klasy
10-A Beatę Kwaśną. Potem udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym.

Jak zwykle mile wyglądał Dzwonek – uczeń klasy 2 Tymoteusz Chobta, który zwołał całą szkolną rodzinę. Po dzwonku Elżbieta Sielska śpiewała piosenkę o rodzinie. Goście, uczniowie oraz rodzice tańczyli wspólnie.

Po uroczystości na podwórku szkolnym Ksiądz-biskup Leon Dubrawski i Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polski w Winnicy poszli do klasy 1, gdzie odbyła się pierwsza lekcja dla maluchów. Inni uczniowie też udali się do swych sal na lekcji.

Irena Pierszchajło, wicedyrektor ds. wychowania.