O gospodarce i ekonomii zupełnie inaczej!

Przez ostatnie tygodnie (24.04-5.05.2017) uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy mogli oglądać wystawę pt. „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku”. Było to możliwe dzięki programowi edukacji ekonomicznej realizowanemu przez Fundację WiD przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

27 kwietnia w szkole odbyły się również warsztaty poświęcone tematowi wystawy, które prowadzili trenerzy: historyk Janusz Maniecki i ekonomistka Magdalena Salińska, przy udziale i pomocy nauczycieli liceum. W zajęciach brali udział uczniowie z klasy Ia oraz Ib.
Warsztaty rozpoczęły się od pogadanki poprowadzonej przez Janusza Manieckiego, który między innymi przedstawił zarys historii rozwoju przemysłu w Polsce i Europie, podkreślając rolę Kresów Wschodnich w kształtowaniu ówczesnej gospodarki.
W dalszej części Magdalena Salińska zaprosiła młodzież do udziału w grze edukacyjnej, której celem było przybliżenie sylwetek postaci przedstawionych na wystawie oraz zaprezentowanie dynamiki zmian gospodarczych zachodzących na ziemiach polskich w XIX wieku.
Warsztaty zorganizowano w sposób angażujący ich uczestników do czynnego udziału. Przyjęta forma i atrakcyjne środki dydaktyczne – gra edukacyjna – pomogły uczniom łatwiej przyswoić sobie dość trudne i abstrakcyjne dla nich pojęcia z zakresu ekonomii i gospodarki, a dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach mieli okazję do ugruntowania wiedzy dotyczącej bogatego kontekstu historycznego oraz utrwalenia informacji o bohaterach wystawy.


Projekt „Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie nowoczesnej gospodarki, ekonomii i przemian społecznych” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Termin realizacji projektu: 10.12.2016 – 5.05.2017