Kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów z Ukrainy

Kurs przygotowujący i egzamin certyfikacyjny dla polonistów z Ukrainy

Kurs i egzamin odbędą się w Krakowie w drugiej połowie lipca. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć. Planowane są dwie grupy na poziomie: B2 i C1. Fundacja WiD zapewnia bezpłatne zajęcia, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, wyżywienie, koszt dojazdu do Krakowa do 200 zł na osobę (na podstawie biletów do Krakowa i ksera biletów powrotnych) oraz pokrycie kosztów egzaminu.
Oferta skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych ukraińskich polonistyk lub ośrodków polonistycznych, którzy jeszcze nie zdawali tego egzaminu.
Na kursie przewidziano 20 miejsc.

Regulamin:

  1. Program przeznaczony są wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia, w pierwszej kolejności dla posiadających Kartę Polaka.
  2. Osoby przyjęte do programu zobowiązują się do wzięcia udziału w całym programie i podejścia do egzaminu.
  3. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
  4. Termin zgłoszenia do programu: 30 VI 2017 r.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]

Formularz zgłoszeniowy


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.