Święto Narodowe Trzeciego Maja w Zdołbunowie

2 maja 2017 roku w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej obchodzono Święto Narodowe Trzeciego Maja, połączone z Dniem Polonii i Polaków za Granicą oraz obchodami Roku Rzeki Wisły 2017. Przybyłych na uroczystość gości powitała prezes TKP w Zdołbunowie Zofia Michalewicz. Następnie odśpiewano hymny narodowe: polski i ukraiński. Potem [...]
Czytaj więcej

Stypendia celowe dla młodych naukowców

To kontynuacja stypendium znanego z lat 2015 i 2016. W tym roku kandydaci przedstawiają własny projekt badawczy. Projekt musi zakończyć się gotowym materiałem do publikacji. Przewidziano 5 miejsc. Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie – jak co roku – podczas Biesiady Polonistycznej (Lwów, listopad) po przekazaniu materiałów do [...]
Czytaj więcej

Stypendia studenckie

Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi. Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017. Przewidziano 23 miejsca. Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacone będzie w lipcu. Regulamin programu  „Stypendia studenckie”: Program [...]
Czytaj więcej

Stypendia doktoranckie

Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów doktoranckich polonistycznych (językoznawczych lub literaturoznawczych) na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017 lub studentów eksternistycznych, których prace doktorskie są w zaawansowanym stanie. Przewidziano 5 miejsc. Stypendium wynosi 2000 zł. Wypłacane będzie od lipca. Regulamin: [...]
Czytaj więcej

Stypendia stażowe dla naukowców

Oferta przeznaczona jest dla naukowców pracujących na polonistykach na uczelniach ukraińskich, którzy muszą wyjechać do Polski w celu kontynuowania pracy naukowej (konsultacje, wizyty w bibliotekach, zakup literatury, udział w zajęciach i in.). Program indywidualnego stażu może być łączony z innymi pobytami w Polsce, także z innymi stażami. [...]
Czytaj więcej

Stypendia dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach

Oferta przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli, którzy podnoszą (lub planują w najbliższym czasie podnieść) swoje kwalifikacje w ramach studiów doktoranckich, podyplomowych lub innych form podwyższenia kwalifikacji. Przewidziano 5 miejsc. Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca. Regulamin Program przeznaczony jest wyłącznie dla [...]
Czytaj więcej

Kurs przygotowujący i egzamin certyfikatowy dla polonistów z Ukrainy

Kurs przygotowujący i egzamin certyfikacyjny dla polonistów z Ukrainy Kurs i egzamin odbędą się w Krakowie w drugiej połowie lipca. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć. Planowane są dwie grupy na poziomie: B2 i C1. Fundacja WiD zapewnia bezpłatne zajęcia, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, wyżywienie, koszt dojazdu do Krakowa do 200 zł na osobę [...]
Czytaj więcej
Skip to content