Stypendia celowe dla młodych naukowców

To kontynuacja stypendium znanego z lat 2015 i 2016.

W tym roku kandydaci przedstawiają własny projekt badawczy. Projekt musi zakończyć się gotowym materiałem do publikacji.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie – jak co roku – podczas Biesiady Polonistycznej (Lwów, listopad) po przekazaniu materiałów do publikacji.

Regulamin

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących posiadanie Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci załączają projekt badań i publikacji.
 4. Termin zgłoszenia do programu: 30 VI 2017 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium w ramach programu „Stypendia celowe dla młodych naukowców”

(Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”)

 

 1. Stypendyści wybrani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym własnego projektu badawczego) przez Komisję Fundacji „Wolność i Demokracja”.
 2. Stypendysta otrzymuje stypendium podczas II Biesiady Polonistycznej (Lwów, listopad).
 3. Warunkiem otrzymania stypendium jest przekazaniu materiałów do publikacji – najpóźniej do końca października.
 4. Stypendium wynosi 1000 zł.
 5. Stypendysta oddając materiały, zgadza się na ich publikacje na stronach internetowych Fundacji oraz (ewentualny) wydruk całości lub fragmentów przekazanych prac.
 6. Przekazane prace nie mogą być wcześniej publikowane w jakiejkolwiek formie – mogą być natomiast przedrukowywane przez autora z zaznaczeniem, że zostały przygotowane w ramach Projektu w roku 2017.
 7. Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane z pracą naukową na ukraińskiej polonistyce.
 8. Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.
 9. Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji Projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku