Święto Narodowe Trzeciego Maja w Zdołbunowie


2 maja 2017 roku w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej obchodzono Święto Narodowe Trzeciego Maja, połączone z Dniem Polonii i Polaków za Granicą oraz obchodami Roku Rzeki Wisły 2017.

Przybyłych na uroczystość gości powitała prezes TKP w Zdołbunowie Zofia Michalewicz. Następnie odśpiewano hymny narodowe: polski i ukraiński. Potem delegowana przez ORPEG nauczycielka języka polskiego Barbara Włodarczyk opowiedziała o rozsianej po całym świecie Polonii, szczególną uwagę poświęcając Polakom i ich potomkom w Zdołbunowie. Podkreśliła rolę Towarzystwa, a zwłaszcza prezesa, w kultywowaniu polskości, czemu służy zapraszanie nauczyciela z Polski i organizowanie wyjazdów młodzieży do Polski, jak również codzienna praca w celu zapewnienia uczniom i nauczycielowi jak najlepszych warunków nauki. Młodzież podziękowała pani prezes za jej starania i wręczyła bukiet kwiatów.
Następnie nauczycielka języka polskiego opowiedziała krótko o uchwaleniu Konstytucji 3 maja i znaczeniu, jakie ten fakt miał i w dalszym ciągu ma dla Polaków.
Po cz
ęści oficjalnej uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Języka Polskiego w Zdołbunowie przedstawili program „Płynie Wisła, płynie…”, na który złożyły się informacje o Wiśle (w roku 2017 w Polsce jest obchodzony Rok Rzeki Wisły), o najpiękniejszych miastach polskich położonych nad tą rzeką (wzbogacone prezentacją internetową), jak również polskie pieśni i piosenki związane z poszczególnymi miastami czy regionami Polski.
Ponieważ pogoda była piękna, po uroczystości odbył się krótki piknik na terenie należącym do kościoła św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie.