Stypendia studenckie

Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności związanych ze studiami polonistycznymi.

Oferta przeznaczona jest dla studentów polonistyk na Ukrainie – od I roku w roku akademickim 2016/2017.

Przewidziano 23 miejsca.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacone będzie w lipcu.

Regulamin programu  „Stypendia studenckie”:

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących posiadanie Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci dołączają do zgłoszenia plan rozwoju, np. zakup literatury (konkretne pozycje), wzięcie udziału w konferencji, szkoleniu, warsztatach, szkole letniej, egzaminach certyfikatowych z jpjo (lub innych) itp.
 4. Termin zgłoszenia do programu: 30 VI 2017 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów w ramach programu „Stypendia studenckie”

(projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”)

 1. Stypendyści wybrani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym planu rozwoju) przez Komisję Fundacji Wolność i Demokracja.
 2. Stypendia przeznaczone są na indywidualny rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie studiów polonistycznych.
 3. Stypendysta otrzymuje stypendium po 1 lipca 2017 r.
 4. Stypendium wynosi 1000 zł.
 5. Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane ze studiami na ukraińskiej polonistyce – według przygotowanego planu indywidualnego rozwoju przedłożonego w Konkursie.
 6. Do końca listopada stypendysta przesyła krótką informację o realizacji planu indywidualnego rozwoju.
 7. Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.
 8. Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

 

 


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku