Stypendia dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje na ukraińskich polonistykach

Oferta przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli, którzy podnoszą (lub planują w najbliższym czasie podnieść) swoje kwalifikacje w ramach studiów doktoranckich, podyplomowych lub innych form podwyższenia kwalifikacji.

Przewidziano 5 miejsc.

Stypendium wynosi 1000 zł. Wypłacane będzie od lipca.

Regulamin

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób polskiego pochodzenia deklarujących posiadanie Karty Polaka.
 2. Fundacja ma prawo wyboru kandydatów do projektu według ustalonych wewnętrznie kryteriów. O wzięciu udziału w programie nie decyduje kolejność zgłoszenia.
 3. Kandydaci załączają informacje o swojej aktualnej lub planowanej drodze podwyższenia kwalifikacji oraz o kosztach z tym związanych (dojazd, zakwaterowanie, druk, zakup książek itd.).
 4. Termin zgłoszenia do programu: 30 VI 2017 r.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium w ramach programu „Stypendia nauczycielskie – ścieżka podwyższenia kwalifikacji”

(Projekt „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”)

 

 1. Stypendyści wybrani są na podstawie złożonych dokumentów (w tym informacji o swojej aktualnej lub planowanej drodze podwyższenia kwalifikacji) przez Komisję Fundacji „Wolność i Demokracja”.
 2. Stypendia przeznaczone są na indywidualne podwyższanie kwalifikacji nauczycielskich na ukraińskich polonistykach (np. studia doktoranckie, kursy podwyższenia kwalifikacji, egzaminy, staże, indywidualne ścieżki rozwoju).
 3. Stypendysta otrzymuje stypendium po 1 lipca 2017 r.
 4. Stypendium wynosi 1000 zł.
 5. Stypendysta przeznacza stypendium na potrzeby związane z indywidualnym podwyższaniem kwalifikacji (np. dojazd, zakwaterowanie, opłaty, zakup literatury).
 6. e studiami na ukraińskiej polonistyce – według przygotowanego planu indywidualnego rozwoju przedłożonego w Konkursie.
 7. Do końca listopada stypendysta przesyła krótką informację o realizacji planu podwyższenia kwalifikacji.
 8. Stypendysta nie jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia stypendium.
 9. Stypendysta deklaruje swą pomoc przy dalszej realizacji Projektu, np. przy zbieraniu informacji o formach kształcenia polonistycznego na Ukrainie.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 roku