Obchody Narodowego Dnia Edukacji we Lwowie

W ramach odchodów Narodowego Dnia Edukacji w Lwowskim Okręgu Konsularnym na Ukrainie  w dniu 11 października we Lwowie w Klubie Picasso odbyła się uroczysta gala , w której wzięli udział nauczyciele polonijni reprezentujący 24 placówki  oświatowe,  nauczające języka polskiego i  innych przedmiotów w języku ojczystym.  Każdy z nauczycieli z okazji swojego święta uzyskał upominek w postaci ciekawych pozycji książkowych w języku polskim.  Zakup nagród dla nauczycieli został sfinansowany przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach realizacji projektu   “Biało- czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.  Z okazji święta przekazano podręczniki dla 191 nauczycieli.  Uczestnicy uroczystości  mieli też możliwość uczestniczyć w Przeglądzie Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem.