ODNOWIONA PRZESTRZEŃ UKRAIŃSKO-POLSKIEGO SOJUSZU IMIENIA TOMASZA PADURY W RÓWNEM ZACHĘCA DO WSPÓŁPRACY

«Wchodząc do Centrum Polskiego mam wrażenie, że wchodzimy do Polski, a więc każdy fragment wyremontowany jest świadectwem nowoczesności, otwartości, jest przestrzenią, która zachęca do współpracy».

Tak prezes Fundacji «Wolność i Demokracja» Lilia Luboniewicz powiedziała o odnowionej siedzibie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem.

W Ukraińsko-Polskim Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem niedawno zakończył się remont. Dzięki wysiłkom wielu profesjonalistów, członkowie organizacji, uczniowie i wszyscy, którzy będą tu przychodzić, otrzymali przestrzeń, gdzie chce się wracać, aby tworzyć coś nowego, wdrażać swoje plany twórcze oraz najbardziej szalone pomysły.

Koncepcja zmian została oparta na powiedzeniu «Co wymyśliłeś dzisiaj, czego przed tobą nikt nie wymyślał?» Po ukończeniu remontu zostało naniesione przez malarza na świeżo pomalowaną elewację. Hasło ma zachęcać każdego, kto przychodzi do organizacji, aby rozwijał swój potencjał twórczy.

Wchodząc do odnowionego lokalu UPS trafiasz do wygodnych, jasnych pracowni przystosowanych do nauki języka polskiego, czystej, wyposażonej kuchni, pozwalającej na obchody polskich świąt. Zauważyć tu można dobrze dobraną bibliotekę, a nawet archiwum. Na zewnątrz urządzono nieduże podwórko. Każdy zakątek jest teraz wygodny i funkcjonalny.

Zadanie urządzenia przestrzeni organizacji polonijnej, w której pod jednym dachem działają szkoła, centrum integracji osób polskiego pochodzenia oraz platforma do realizacji projektów międzynarodowych, nie było łatwe. W związku z tym UPS zaprosił Ludmyłę Bondaruk, projektantkę, autorkę książki «Architektura szkół na Wołyniu w okresie międzywojennym (1921–1939)». To właśnie ona zaaranżowała wnętrza lokalu.

Na pytanie, czym się kierowała pracując nad projektem i jak jej zdaniem ma wyglądać organizacja polonijna, architekt odpowiedziała, że urządzając wnętrza należy pamiętać, iż środowisko kształtuje osobowość. W interesującym środowisku chce się uczyć. Autorka projektu podkreśliła także, że pragnąc maksymalnie wykorzystać zalety budynku, wzbogaciła go we współczesne elementy, dzięki którym stał się bardziej komfortowy, otwarty i przyjazny w stosunku do odwiedzających.

Liderka organizacji Ewa Mańkowska powiedziała, że w ciągu prawie 10-letniej działalności UPS zgromadziło bogatą bibliotekę, która dzięki odnowieniu wnętrz i funkcjonalnym meblom stała się bardziej dostępna i otwarta dla uczniów i nauczycieli. Po remoncie pojawiła się możliwość prowadzenia zajęć na podwórku czy w kuchni. Będzie to sprzyjało organizowaniu bardziej ciekawych, aktywnych i kreatywnych lekcji, które mogą odbywać się w rodzinnej atmosferze. Dzięki lepszemu rozplanowaniu lokalu pojawiło się tu więcej przestrzeni, udało się także wyodrębnić miejsce dla archiwum, gdzie przechowuje się materiały związane z historią UPS oraz rekwizyty do przedstawień teatralnych.

«Remont był możliwy dzięki środkom publicznym z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Nasza Fundacja była w tym momencie partnerem, oferentem, podmiotem, który zabiegał w imieniu UPS o to, aby taka inicjatywa mogła mieć wsparcie» – powiedziała prezes Fundacji «Wolność i Demokracja» Lilia Luboniewicz.

Odniosła się także do zakresu wykonanych prac, porównując stan obecny z sytuacją sprzed remontu: «Jestem zachwycona rozplanowaniem przestrzeni, która została wyremontowana po to, aby służyć dzieciom, młodzieży, osobom polskiego pochodzenia w Równem. Naprawdę niesamowita praca i zaangażowanie członków organizacji. Efekt końcowy ma służyć społeczeństwu polskiemu czy też nieco szerzej – współpracy polsko-ukraińskiej na Ziemi Rówieńskiej».

«Naprawdę wchodząc do Centrum Polskiego, bo tak można też nazwać to miejsce, mam wrażenie, że wchodzimy do Polski, a więc każdy wyremontowany fragment: czy elewacja, czy podwórko, czy wnętrze – są świadectwem nowoczesności, otwartości, przestrzenią, która zachęca» – dodała Lilia Luboniewicz. Jej zdaniem taka współczesna przestrzeń zachęca do współpracy, do uczestniczenia w przedsięwzięciach o charakterze oświatowym, kulturalnym, które są prowadzone przez Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury.

Zapytana o znaczenie takich projektów dla Polaków na Ukrainie Lilia Luboniewicz podkreśliła: «Powstawanie Centrum Kultury Polskiej, czy też dialogu polsko-ukraińskiego jest ważną inicjatywą w przestrzeni współpracy polsko-ukraińskiej. Warto zadbać o to, aby w dużych miastach takie miejsca powstawały. Gratuluję pomysłu, gratuluję zaangażowania i życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej pracy na rzecz rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej oraz wspierania polskiej mniejszości na Rówieńszczyźnie».

Projekt Fundacji Wolność i Demokracja «Wyposażenie i prace remontowe w organizacji polonijnej Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem» został zrealizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie «Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna».

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Ludmyła BONDARCZUK

źródło: https://monitor-press.com/pl