Organizacja Dnia Papieskiego w szkołach – materiały edukacyjne

Przekazujemy  nauczycielom oraz uczniom materiały edukacyjne dotyczące postaci Papieża Jana Pawła II. W ramach projektu „Święty Jan Paweł II – mój Wielki Rodak” finansowanego ze środków KPRM w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą zostały przygotowane karty pracy wraz ze scenariuszami lekcji. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane w trzech wariantach – zakładają 3 poziomy znajomości języka polskiego oraz wiek uczniów. Materiały zostały opracowane przez wybitnych specjalistów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II i stanowią niezwykłą wartość dydaktyczną dla edukacji dzieci i młodzieży.

Materiały można pobrać klikając poniższe linki:

Pielgrzym

Poliglota JP2 – opis

Poliglota JP2

Żywe obrazy