Ostatnie wolne miejsca na szkolenia z TIK ( technologii informacyjno komunikacyjnych) dla początkujących

 

Ostatnie wolne miejsca na warsztaty ” TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla początkujących” w grupie
TIK _P1.
Jest to szkolenie dla edukatorów i nauczycieli wspierające ich w rozwoju kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem edukacji zdalnej.
Terminy spotkań ( czasu polskiego):
1 spotkanie: 05.09.2020 (sobota) godz. 10:00-12:45
2 spotkanie: 24.09.2020 (czwartek) godz. 10:00-12:45
3 spotkanie: 03.10.2020 (sobota) godz. 10:00-12:45
Rozpoczynamy kurs w najbliższą sobotę 05.09.2020
Formularz zgłoszeniowy:

Fundacja Wolność i demokracja zaprasza nauczycieli języka i kultury polskiej pracujących poza granicami RP do udziału w szkoleniu  on-line.  Zajęcia będą prowadzone on-line za pośrednictwem platformy ZOOM i Moodle

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik szkoleń uzyska informację na temat terminu szkoleń, harmonogramu prac.
Osoba do kontaktu: Julia Savelieva e -mail: [email protected]

Projekt „ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej