Oświadczenie Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

W związku z kolejnymi atakami m.in. TVN24 pełnymi manipulacji i insynuacji kierowanymi pod adresem Fundacji Wolność i Demokracja oświadczamy, że Fundacja już złożyła dwa pozwy o naruszenie dóbr osobistych, a wszystkie kolejne osoby oraz podmioty, które powielają kłamstwa i insynuacje godzące w dobre imię Fundacji również będą wzywane do sprostowań i przeprosin, a w przypadku braku reakcji Zarząd Fundacji będzie sprawy kierował na drogę sądową.

Niszczenie, z pobudek politycznych, dobrego imienia organizacji pozarządowej od
17 lat działającej na rzecz Polaków poza granicami Kraju oraz wspierającej przemiany demokratyczne na Wschodzie jest nieetyczne i haniebne.

Wszystkich zainteresowanych faktami dotyczącymi działalności Fundacji odsyłamy do oświadczenia Zarządu z dnia 15 listopada br. opublikowanego na stronie internetowej wid.org.pl oraz w mediach społecznościowych.

Ponadto, do niniejszego oświadczenia załączamy list otwarty podpisany w odpowiedzi na ataki kierowane przeciw Fundacji Wolność i Demokracja przez ponad 120 organizacji polskich i polonijnych z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz innych krajów, które od lat współpracują z Fundacją.

Zarząd Fundacji

 

List otwarty podpisany przez ponad 120 organizacji polskich i polonijnych z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz innych krajów, które od lat współpracują z Fundacją w odpowiedzi na ataki kierowane przeciw Fundacji Wolność i Demokracja

Niezmiernie doceniamy działalność Fundacji Wolność i Demokracja oraz realizowane przez nią programy, które od lat przyczyniają się do krzewienia wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze. Uznajemy działalność Fundacji za niezwykle istotną w kontekście nie tylko krzewienia wiedzy o Polsce, ale też kształtowania tożsamości narodowej wśród Polaków mieszkających za granicą.

Fundacja Wolność i Demokracja pomaga Polakom w wielu krajach świata, od Wschodu aż po Zachód. Realizuje szereg inicjatyw społecznych i edukacyjnych, które mają istotny wpływ na rozwój środowisk lokalnych w wielu miejscach na świecie. Działania Fundacji zdecydowanie przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego w wielu rejonach Europy i innych kontynentów.

W szczególny sposób doceniamy wszelkie działania humanitarne, realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja, w tym pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, czy ludziom dotkniętym przez sytuacje wojenne.

Na szczególne uznanie zasługuje także szereg projektów edukacyjnych, jakie od kilkunastu lat prowadzi Fundacja na Wschodzie. Dzięki nim Polacy na Wschodzie, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież otrzymują szansę na lepsze życie, możliwość wyboru kraju, z który wiążą swoją przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że Fundacja w wymierny sposób przyczynia się do kształtowania ich oraz naszej wspólnej przyszłości.

Jednym z najważniejszych celów, jaki stawia sobie Fundacja Wolność i Demokracja, jest budowanie poczucia łączności z ojczyzną wśród Polaków mieszkających w wielu zakątkach świata. Mamy jednakże poczucie, że działania organizacji mają o wiele szerszy wymiar. W niezaprzeczalny sposób wpływają na rozwój społeczeństwa pod każdą szerokością geograficzną i pozwalają na budowanie lepszego jutra.

Fundacja Wolność i Demokracja przynosi od lat beneficjentom jej działań nadzieję oraz poczucie solidarności. To wartości niezwykle istotne i potrzebne szczególnie w dzisiejszym świecie pełnym konfliktów i rozmaitych zagrożeń. W związku z tym organizacji tej należy się najwyższy szacunek, który wyrażamy w owym liście.

 

 1. Prezes Rajmund Klonowski – Federacja Mediów Polskich na Wschodzie
 2. Antoni Stefanowicz – Prezes Związku Polaków na Ukrainie, honorowy członek Prezydium Rady Polonii Świata
 3. Adam Chłopek Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Dyrektor Koordynacyjno-Metodycznego Centrum na Ukrainie
 4. Elżbieta Korowiecka Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
 5. Szkoła z polskim językiem nauczania nr 10 we Lwowie
 6. Szkoła z polskim językiem nauczania nr 24 we Lwowie
 7. Szkoła z polskim językiem nauczania w Mościskach
 8. Zespół szkolno-przedszkolny z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach
 9. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
 10. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
 11. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Mościskach
 12. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Samborze
 13. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Łanowicach
 14. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Krysowicach
 15. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Czerwonogradzie
 16. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Złoczowie
 17. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Żółkwi
 18. Parafia rzymsko-katolicka św. Wacława w Żytomierzu
 19. Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”
 20. Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki
 21. Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. W. Reymonta
 22. Polska szkoła sobotnio-niedzielna przy Chmielnickim Obwodowym Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
 23. punkt nauczania języka polskiego przy Związku Polaków przy kościele pw. “Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata
 24. Chmielnicki miejski ośrodek Związku Polaków Ukrainy
 25. Szkła nauki języka polskiego przy Chmielnickim Miejskim Związku Polaków im. W. Reymonta, Chmielnik, Ukraina
 26. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim
 27. Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu
 28. Filia sobotnio-niedzielnej szkoły w Uładówce
 29. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
 30. Szkoła wiedzy o Polsce przy OS Związek Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie
 31. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej w Jaworowie
 32. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  od. Trzcieniec
 33. Zarząd Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej  w Lipnikach
 34. Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie, Ukraina
 35. Redakcja Dziennika Kijowskiego, Ukraina – Stanisław Panteluk, Ukraina
 36. Polskie Centrum Medialne „JAGIELLONIA” , Ukraina
 37. Polska Telewizja w Europie PepeTV
 38. Redakcją gazety „Nowy Kurier Galicyjski”
 39. Organizacją Społeczną „Kurier Galicyjski”
 40. Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, CENTRUM POLSKIE
 41. Stowarzyszenie „Republika Polonia”
 42. Organizacja Społeczna Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza,
 43. Towarzystwo Kultury Polskiej im. W. Reymonta na Rówieńszczyźnie,
 44. Redakcja programu radiowego „Polska Fala w Równem” i „Słuchaj tu Polska”
 45. Redakcja Gazety „Moje Miasto”, Monachium
 46. Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej , Łuck , Ukraina
 47. Organizacja Społeczna Monitor Wołyński kolektyw redakcyjny polsko-ukraińskiego czasopisma Monitor Wołyński,
 48. SP „Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Polaków Winnicy”
 49. Redakcja miesięcznika „Słowo Polskie”,
 50. Ośrodka Kultury i Tradycji w Żytomierzu
 51. Organizacja Społeczna Monitor Wołyński
 52. Polska Szkoła Sobotnia im. Świętej Królowej Jadwigi w Drohobyczu
 53. Towarzystwo Polskie “Dom Polski” w Woznesiensku
 54. Parafia Świętej Rodziny w Charkowie
 55. Szkoła sobotnio – niedzielna im. Jana Pawła II przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie,
 56. Parafia wp. Świętego Wojciecha w Gwardijskiem, obw. Chmielnicki, Ukraina,
 57. Polska Szkoła Sobotnia przy oddziale ZPU w Sławucie, Ukraina,
 58. Kulturalno-Oświatowe Centrum im. J. Słowackiego wspólnoty polskiej m. Chmielnickiego
 59. Karmel przy Parafii NPNMP w Berdyczowie
 60. Stowarzyszenie „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim
 61. Parafia pw Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Oleszkowcach na Ukrainie
 62. Społeczna Organizacja “Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie miasta Krasiłowa”
 63. Hufiec Wołyń
 64. Centrum Kulturalno-Oświatowe im. T. Czackiego
 65. Dobroczynny zakład – centrum estetycznego wychowania dzieci. Chrześcijańskie centrum wychowania im. Jana Pawła II
 66. Marianowski Związek Polaków na Ukrainie
 67. Związek Polaków na Ukrainie oddział w Baranówce
 68. Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie
 69. Towarzystwo Kultury Polskiej oddział w Żydaczowie
 70. Społeczna organizacja Polskie Stowarzyszenie Nadzieja w Pierwomajsku
 71. Towarzystwo Polskiej Kultury im. św. Jana Pawła II w Perwomajsku
 72. Krzywojeziorskiego  Towarzystwa  Kultury  Polskiej  im. Marty Wieckiej
 73. Punkt nauczania języka polskiego im.J.Korczaka przy Chmielnickim miejskim związku Polaków
 74. Szkółka Języka Polskiego przy Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek w Korostyszewie
 75. Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu
 76. Polski Kulturalno – Oświatowy Centrum przy Liceum Nr10 w Czerniowcach
 77. Stowarzyszenia “Polonia Zwiahelszczyzny”
 78. Szkoła sobotnio-niedzielna przy Stowarzyszeniu Polonia Zwiahielszczyzny
 79. Świetlica “Ziarenko” przy Parafii Podwyższenia Krzyża w Nowogradzie Wołyńskim,
 80. Szkoła sobotnio-niedzielna im. J. Jakubowskiej w Nowogradzie Wolyńskim
 81. Polskie Stowarzyszenie K/O im. Juliusza Lublińskiego w Nowogradzie Wołyńskim
 82. Związek Polaków Lewego Brzegu, Kijów,
 83. Parafia rzymsko-katolicka w Szaróweczce, Ukraina
 84. Związek Polaków na Ukrainie Oddział w Dunajowcach
 85. Gródecki Oddział Związku Polaków na Ukrainie
 86. Parafia Świętego Antoniego w Kocu,
 87. Związek Polaków Połtawszczyzny “Polonia”
 88. Sobotnio-niedzielna szkoła Oddziału SKP im. Ewy Felińskiej w Beresteczku
 89. TKP ziemi Zdołbunowskiej
 90. Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej Ukraina Połonne,
 91. Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy TKP im. Ks. B. Mireckiego
 92. Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi,
 93. Parafia p.w. św. Wincentego Pallottiego w Biłohirii
 94. Centrum języków i kultur słowiańskich, oddział polski m. Chmielnicki
 95. Parafia Wniebowzięcia NMP w czarnym Ostrowie
 96. Obwodowa organizacja społeczna “Studencki Klub Polski”
 97. Towarzystwem Kultury Polskiej w Kowlu
 98. Parafia pw Chrystusa Króla w Chmielnickim
 99. Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu
 100. Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury
 101. Polska Szkoła Sobotnio – Niedzielna im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie
 102. Redakcja „Tęcza Żytomierszczyzny”
 103. Związek Polaków “Jedność” Oddział w Żmerynce
 104. Parafia św. Stanisława w Romanowie
 105. Związek Polaków oddział w Korosteniu
 106. Stowarzyszenie Polaków w Charkowie przy parafii św Rodziny
 107. Polonijny Uniwersytet m. Jaworowa
 108. Stowarzyszenie Wielkie Serce w Nowym Rozdole
 109. Punkt nauczania języka polskiego przy parafii św Antoniego we Lwowie
 110. Szkoła polskiej mniejszości narodowej w Stryju
 111. „Centrum Oświaty i Kultury Jedność” w Nowym Rozdole
 112. Centrum Kulturalno-Oświatowe w Charkowie
 113. Sobotnia polska szkoła mniejszości narodowej w Złoczowie
 114. Szkoła sobotnio-niedzielna im. Jana Pawła II w Czerwonogradzie
 115. Sobotnia szkoła przy Nadzbruczańskim Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego
 116. Szkoła polska przy SKP im. M. K. Ogińskiego w Lubomlu
 117. Polska społeczna organizacja im. A. Mickiewicza w Nowogradzie Wołyńskim
 118. Wołyński Oddział Zjednoczenia nauczycieli Polskich na Ukrainie
 119. Stowarzyszenie Barwy Kresowe Łuck
 120. Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki
 121. Stowarzyszenie Lekarzy Polskich na Ukrainie
 122. Sobotnia szkola kultury i języka im. Francesco Nullo w lago patrii Włochy
 123. Stowarzyszenie Instytut dla Polonii w Neapolu Włochy
 124. Prezes Stowarzyszenia Polaków „Polonia”, Jużnoukraińsk
 125. Zjednoczeni w różnorodności. Inicjatywa Polonijna w Barcelonie. Grupa nieformalna.
 126. Kulturalno-oświatowe centrum im. K. Makuszyńskiego wspólnoty polskiej w Stryju
 127. Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości im. M. Reja
 128. Poland Business Center World  / Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych