VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie transmisja LIVE

6 listopada 2020 r. odbędzie się VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.
Przedstawiciele ponad 50 redakcji oraz zaproszeni goście będą uczestniczyli w spotkaniu on-line. Część otwarta spotkania będzie transmitowana na kanałach FB i YouTube.
VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie 6 listopada 2020 r. odbędzie się online 6 listopada 2020 r. (piątek). Część otwarta spotkania będzie transmitowana na kanałach FB i YouTube: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
ida.pol.org.pl i kresy24.pl. Członkowie Federacji będą uczestniczyli w spotkaniu za pomocą programu Zoom.
W spotkaniu Federacji wezmą udział przedstawiciele ponad 50 redakcji m.in. z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Kirgistanu, Kazachstanu, Słowacji, Czech, Mołdawii i Węgier.
W części otwartej spotkania będą również uczestniczyli goście z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
RELACJA ON-LINE

 

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów