Polscy redaktorzy z Białorusi i Ukrainy z wizytą studyjną w Wilnie

W dniach 20-22 listopada w stolicy Litwy gościła grupa dziennikarzy z redakcji polskich mediów z Żytomierza, Iwano-Frankiwska, Równego, Odessy i Kijowa oraz z Białorusi zrzeszonych w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Białoruś reprezentowali redaktorzy „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” oraz portalu znadniemna.pl. Wizyta studyjna została zorganizowana w TVP Wilno oraz w Radiu znad Wilii.

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania mediów mniejszości narodowych w różnych krajach i możliwość obserwowania organizacji pracy dziennikarskiej. Uczestnicy zapoznali się z historią powstania polskiej telewizji i radia w Wilnie oraz ich obecną działalnością. Udział w wizycie studyjnej ułatwił im zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz nawiązanie nowych kontaktów zawodowych.

Dziennikarze z Ukrainy i Białorusi mieli okazję zwiedzić siedziby TVP Wilno i Radia znad Wilii, spotkać się z wydawcą i prezenterem serwisu informacyjnego Info Wilno, z Redakcją Mediów Interaktywnych (Internetowych) oraz z departamentem mniejszości narodowych litewskiego nadawcy publicznego radiowo-telewizyjnego (LRT), zapoznać się z programami nadawanymi przez polskie media w Wilnie i podejmowanymi przez nie działaniami promocyjnymi.

Dodatkowo gościli w siedzibie „Kuriera Wileńskiego”, najstarszego medium polskojęzycznego na Litwie i jedynego dziennika polskiego w Europie Środkowo-Wschodniej wydawanego w kraju nad Niemnem, gdzie rozmawiali z wydawcą gazety Zygmuntem Klonowskim.

Jak powiedział gospodarz wizyty Łukasz Czunkiewicz, specjalista ds. PR i komunikacji TVP Wilno i przewodnik po polskim dziennikarskim Wilnie: „W imieniu telewizji TVP Wilno chciałbym serdecznie podziękować za te wyjątkowe dwa dni konstruktywnych rozmów na temat wyzwań i przyszłości polskich mediów za granicą. Mam nadzieję, że nasze spotkanie przyczyniło się do budowania mostów porozumienia i współpracy między naszymi redakcjami”.

Prezentacja wyprodukowanego w tym roku przez Telewizję Polską serialu inspirowanego powieścią Marii Rodziewiczówny z 1889 roku „Dewajtis” oraz rozmowa z jego reżyserem Filipem Zylberem dopełniły program wizyty.

Wizyta studyjna przedstawicieli redakcji polskich z Ukrainy i Białorusi w Wilnie została zorganizowana w ramach Umowy na realizację zadania publicznego finansowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 przez Fundację Wolność i Demokracja realizującą projekt „Polska Platforma Medialna – polonijne media przyszłości”.