Publikacja po spotkaniach jaremczańskich już gotowa

Książka „Wojna na Ukrainie a polsko-ukraińskie partnerstwo strategiczne” pod redakcją Stanisława Stępnia jest pokłosiem XVI Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu. Wydarzenie było w tym roku poświęcone polsko-ukraińskiemu partnerstwu strategicznemu w czasie wojny i perspektywom dialogu międzypaństwowego.

Publikacja zawiera artykuły zarówno analityczne, jak i syntetyczne, dotyczące obecnej sytuacji politycznej i militarnej na Ukrainie oraz polskiej pomocy udzielanej przez władze państwowe i społeczeństwo. Szeroko podjęto również tematykę wsparcia ukraińskich uchodźców wojennych w Polsce po 24 lutego 2022 roku. W książce zamieszczone zostały także teksty ukraińskich uczestników walk oraz cywilów doświadczających rosyjskiej agresji.

Cennym uzupełnieniem publikacji jest kalendarium wojny dokumentujące wydarzenia na froncie oraz międzynarodową, w tym zwłaszcza polską, pomoc dla Ukrainy. Odnotowano w nim też wszystkie wizyty przedstawicieli władz polskich na Ukrainie i władz ukraińskich w Polsce.

Autorami zamieszczonych w książce prac są polscy i ukraińscy naukowcy, dziennikarze i działacze państwowi i samorządowi: prof. Władysław Werstiuk, dr Jan Matkowski, red. Andrzej Klimczak, prof. Mykoła Łytwyn, Konstanty Czawaga, Tetiana Bakotska, prof. Hryhorija Perełycia, prof. Oleh Kałakura, dr Piotr Kościński, prof. Michał Klimecki, prof. Stanisław Stępień, red. Petro Antonenko, prof. Ihor Czornowoł, prof. Jewneh Sinkewycz oraz prof. Olga Morozowa.

Publikację można przeczytać tu WOJNA NA UKRAINIE tom 2-1.

Projekt „XVI Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2023” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.