„Dla Niepodległości – kontynuacja”

Dotacja w wysokości 208 700,00 zł

2021

Dla Niepodległości – kontynuacja 2021
Projekt ” Dla Niepodległości – kontynuacja” jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, lokalnych liderów polskich w 35 miejscach na świecie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Działania nr 1 -2 . Realizacja konkursu “Niepodległość i Pamięć” – powstała publikacja “Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń”. Laureaci i osoby wyróżnione w ramach konkursu otrzymali cenne nagrody, udało się utrwalić polską pamięć pokoleń.
Działania nr 3 Zorganizowano uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie – zorganizowano 20 lekcji żywiej historii z udziałem około 600 uczniów z 40 placówek polonijnych. Stworzono pod względem merytorycznym i graficznym 4 infografiki poświęcone Konstytucji 3 maja – jest to dodatkowy element promocyjny dobre imię Polski, udostępniony na stronach www oraz wydrukowany w formie roll-upów. Działania nr 4-5. Uroczyste obchody 103.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja W ramach działania 35 organizacji polskich oraz placówek oświatowych łącznie zrealizowali ponad 70 zaplanowanych przez siebie przedsięwzięć polonijnych, dedykowanych – uroczystościom Święta Niepodległości Polski i 230.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji obchodów niepodległościowych. Wydrukowano  Śpiewnik Patriotyczny,  w nakładzie 1000 sztuk i przekazano do organizacji biorących udział w projekcie oraz innych środowisk organizujących uroczyste obchody 11 listopada.
Projekt sfinansowany ze środków: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
kwota: 287 200,00

2019
Ideą projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI” – kontynuacja jest promocja Niepodległości Polskiej przez społeczeństwo polskie na Ukrainie. W tym roku projekt został rozszerzony o udział środowisk w krajach Europy Zachodniej (Hiszpania, Niemcy, Holandia, Belgia) a także Australię.
Cele i efekty zostały zrealizowane poprzez:
– zorganizowanie w 41 miejscach na Ukrainie oraz w Hiszpanii, Holandii, Belgii i Australii uroczystych obchodów niepodległości
– promocja polskich tradycji dzięki uzupełnieniu obchodów o stoiska niepodległościowe wykorzystujące elementy kultury polskiej takie jak promocja symboli narodowych, polskich pieśni patriotycznych czy kuchni.
– aktywizacja rożnych środowisk pokoleniowych i zawodowych przy okazji centralizacji uroczystości Niepodległościowych co było możliwe dzięki otwartemu charakterowi wydarzenia.
-integracja środowisk przy świętowaniu stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym między innymi wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych
-promocja Polski i 101. Rocznicy Niepodległości Polskiej w lokalnych środowiskach polonijnych, w tym wśród władz miasta
Projekt sfinansowany ze środków: Senat; kwota dofinansowania 280 627,00 PLN

2018
Ideą projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI” była promocja Niepodległości Polskiej przez społeczeństwo polskie na Ukrainie. Środowiska Polskie na Kresach bardzo silnie angażują się w promocję języka polskiego czy podtrzymywanie mediów, często są to jednak inicjatywy zamknięte skierowane na konkretną grupę odbiorców. Beneficjentami zadania byli uczniowie, nauczyciele, członkowie organizacji polskich, Polacy mieszkający na Ukrainie, Ukraińcy w miejscach zamieszkania Polaków.
Cele i efekty zostały zrealizowane poprzez:
– zorganizowanie w 35 miejscach na Ukrainie uroczystych obchodów niepodległości
– promocja polskich tradycji dzięki uzupełnieniu obchodów o stoiska niepodległościowe wykorzystujące elementy kultury polskiej takie jak promocja symboli narodowych, polskich pieśni patriotycznych czy kuchni polskiej w postaci rogali świętomarcińskich ale i bigosu, pierogów czy pierniczków.
– aktywizacja rożnych środowisk pokoleniowych i zawodowych przy okazji centralizacji uroczystości Niepodległościowych co było możliwe dzięki otwartemu charakterowi wydarzenia, ale i zaangażowaniu różnych grup do dekoracji/ oprawy artystycznej/ przygotowania wypieków itp.
– aktywne włączenie uczniów, młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziadków do promocji 100 rocznicy przez zaangażowanie w konkurs „Niepodległość i Pamięć” przybliżający dzieje rodzinne Polaków
Projekt sfinansowany ze środków: Senat; kwota dofinansowania 290 955,00 PLN

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje polonijne w 37 miejscach na świecie.

Organizacje polskie oraz placówki oświatowe – każda z podmiotów ma zaplanowane przedsięwzięcie – uroczystość poświęconą kontynuacji obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.

Chcielibyśmy organizacjom przedstawić polskie tradycje obchodów niepodległościowych, taką tradycją jest wspólne śpiewanie, kotyliony, rogale Świętomarcińskie. Zostaną zaaranżowane miejsca – na wzór kiermaszowego stoiska, w których uczestnicy/przechodnie będą mogli otrzymać biało-czerwony kotylion, śpiewnik z piosenkami patriotycznymi oraz poczęstować się rogalem Świętomarcińskim.

Uzupełnieniem będzie Śpiewnik Patriotyczny, wydrukowany nakładzie 1000 sztuk i przekazany do organizacji biorących udział w projekcie oraz innych środowisk organizujących uroczyste obchody 11 listopada.

Dodatkowo zostaną opracowane i zaprojektowane materiały promocyjne zawierające opis/biogram 10 wybitnych postaci historycznych związanych z walką o niepodległość Polski. Materiały zostaną udostępnione w wersji on-line. Następnie zostaną przygotowane z nich Teczki Edukacyjne, które będą  wydrukowane  w nakładzie 1000 sztuk oraz przekazane do środowisk.

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Jest to trzecia edycja projektu „Dla Niepodległości” i jego kontynuacja.

 

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Dla Niepodległości – kontynuacja” w roku 2020

Więcej informacji dotyczących projektu

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content