„Dla Niepodległości – kontynuacja”

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje polonijne w 37 miejscach na świecie.

Organizacje polskie oraz placówki oświatowe – każda z podmiotów ma zaplanowane przedsięwzięcie – uroczystość poświęconą kontynuacji obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.

Chcielibyśmy organizacjom przedstawić polskie tradycje obchodów niepodległościowych, taką tradycją jest wspólne śpiewanie, kotyliony, rogale Świętomarcińskie. Zostaną zaaranżowane miejsca – na wzór kiermaszowego stoiska, w których uczestnicy/przechodnie będą mogli otrzymać biało-czerwony kotylion, śpiewnik z piosenkami patriotycznymi oraz poczęstować się rogalem Świętomarcińskim.

Uzupełnieniem będzie Śpiewnik Patriotyczny, wydrukowany nakładzie 1000 sztuk i przekazany do organizacji biorących udział w projekcie oraz innych środowisk organizujących uroczyste obchody 11 listopada.

Dodatkowo zostaną opracowane i zaprojektowane materiały promocyjne zawierające opis/biogram 10 wybitnych postaci historycznych związanych z walką o niepodległość Polski. Materiały zostaną udostępnione w wersji on-line. Następnie zostaną przygotowane z nich Teczki Edukacyjne, które będą  wydrukowane  w nakładzie 1000 sztuk oraz przekazane do środowisk.

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Jest to trzecia edycja projektu „Dla Niepodległości” i jego kontynuacja.

 

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Dla Niepodległości – kontynuacja” w roku 2020

Więcej informacji dotyczących projektu

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content