„Wielka Polska Rodzina – kontynuacja”

Projekt „Wielka Polska Rodzina – kontynuacja” ma na celu aktywizację i integrację środowisk polonijnych w kraju zamieszkania, co przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polaków za granicą.

Wsparciem zostaną objęte zadania zaproponowane przez beneficjentów takie jak festiwale, przedstawienia teatralne i wydarzenia kulturalne, organizacja seminariów/ konferencji o charakterze historycznym lub metodycznym, kursy/warsztaty oraz spotkania okolicznościowe takie jak wspólne obchody 11 listopada, organizacja biegu Tropem Wilczym, gry miejskie  oraz warsztaty integracyjne.

Dotacją zostanie objętych 24 projektów z 20 organizacji z 6 krajów: Australii, Belgii, Nowej Zelandii, Ukrainy, Niemiec i Włoch.

Projekt zakłada również organizację „Narodowego Czytania” w 25 organizacjach polonijnych na świecie, z następujących krajów: Australia, Hiszpania, Holandia, Słowenia, Włochy i Ukraina, a także dwie organizacje polonijne z Australii zorganizują uroczyste obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Projekt „Wielka Polska Rodzina – kontynuacja” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Jest to druga edycja projektu „Wielka Polska Rodzina”.

Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu „Wielka Polska Rodzina – kontynuacja” w roku 2020

Więcej informacji dotyczących projektu

 

 

 

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content