Klub Galicyjski

Klub Galicyjski to przestrzeń, której gospodarzami są środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie, w której mogą oni poruszać sprawy ważne zarówno dla Polaków jak i Ukraińców. Klub już obecnie wnosi swój wkład we współczesne życie intelektualne Galicji i całej Ukrainy.

Działalność Klubu Galicyjskiego polega na organizowaniu regularnych spotkań dyskusyjnych na tematy aktualne i ważne dla miejscowych środowisk opiniotwórczych, w tym inteligenckich, studencko-akademickich, dziennikarzy, publicystów, naukowców, z oczywistym włączeniem i uwypukleniem problematyki polskiej i znaczącym udziałem miejscowych środowisk polskich.

Donor :
Senat RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content