„Fundacja Wolność i Demokracja 2019-2021”

 

Bardzo nam miło poinformować, że Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała dofinansowanie  z Narodowego Instytutu Wolności – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, priorytet 1 a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019. 

 

Nasz projekt „Fundacja Wolność i Demokracja 2019-2021” będzie realizowany przez najbliższe 3 lata i będzie skoncentrowany na wzmocnieniu naszej organizacji od strony kadrowej, programowej i instytucjonalnej.

W ramach  realizacji projektu  zostanie przeprowadzona modernizacja i aktualizacja strony www.wid.org.pl

Tutaj będziemy Was informować co już udało się zrobić i będziemy się dzielić zdobytą wiedzą.

Dzięki projektowi pracownicy Fundacji WiD odbyli indywidualne i grupowe szkolenia podnoszące kwalifikacje. W ramach projektu wydano 4 numery newslettera, w którym informowano o najważniejszych wydarzeniach z życia Fundacji – realizowanych projektach, inicjatywach, odnoszonych sukcesach. Newsletter trafił do tysięcy przyjaciół Fundacji.

Dużym przedsięwzięciem w ramach projektu była produkcja spotu reklamowego. Kilkuminutowy film ukazał bogatą historię i osiągnięcia Fundacji, przedstawił najważniejsze dziedziny działalności WiDu.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, dotacja w wysokości 207 257,05 zł

Donor :
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content