„Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online”

Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online

W 2020 roku, w związku z trwającą pandemią, zmodyfikowaliśmy projekt „Ekspedycja Polska”, w ramach którego, co roku, zapraszaliśmy polskie dzieci i młodzież na wypoczynek letni do Polski. Ponieważ przyjazd na wakacje do Polski nie był możliwy, postanowiliśmy, że Polska przyjedzie do naszych rodaków za granicami. W ten sposób powstał projekt „Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online”, w ramach którego powstało 7 gotowych scenariuszy zajęć (5 scenariuszy merytorycznych: naukowy, plastyczny, historyczny, językowy o dwóch poziomach trudności, oraz 2 scenariusze fabularne: Escape Z i Kapsuła Czasu). Nasze WiDboxy zawierały gotowy harmonogram zajęć na 10 dni półkolonii letnich, zawierający gry, zabawy, lekcje pokazowe, przykłady zajęć oraz wszystkie niezbędne materiały: chustę Klanzy, piłki, tyczki sportowe, materiały plastyczne, materiały do wykonania zaplanowanych zadań,  gry planszowe i karciane i wiele innych, potrzebnych materiałów, które uatrakcyjniały zajęcia. W ramach realizacji działania, zostało przeprowadzonych 30 szkół letnich (półkolonii dla dzieci i młodzieży) w 4 krajach: 2 szkoły letnie we Włoszech, 1 szkoła letnia na Białorusi, 1 szkoła letnia w Australii i 26 szkół letnich na Ukrainie.

Dzięki realizacji zadania, osiągnęliśmy następujące rezultaty:

  • podnieśliśmy poziom znajomości języka polskiego oraz historii Polski wśród młodych Polaków z Ukrainy, Włoch, Australii i Białorusi
  • Spopularyzowaliśmy Polskę jako kraj atrakcyjny i ciekawy
  • Nastąpiła głębsza integracja środowisk polskich na Ukrainie, we Włoszech, Australii i na Białorusi
  • Organizacje polskie działające na Ukrainie, we Włoszech, Australii i na Białorusi wzmocniły swoją pozycję
  • Organizacje polskie wzmocniły pozycję i podkreśliły ważną rolę jaką spełniają w środowiskach polskich na Ukrainie, Białorusi, we Włoszech i Australii
  • Zwiększyła się atrakcyjność polskich organizacji działających na Ukrainie, Białorusi, we Włoszech i Australii
  • utrwalony został pozytywny wizerunek Polski wśród uczestników projektu
  • dzieci i młodzież nie mające możliwości wyjazdu na wakacje, otrzymały pakiet atrakcyjnych zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rozwojowych podczas wakacji letnich w miejscu ich zamieszkania
  • dzieci i młodzież z organizacji polskich zwiększyły swoją chęć pogłębiania wiedzy o Polsce

Łącznie w półkoloniach wzięło udział 1076 uczestników. Zważywszy na fakt pandemii i problemów zdrowotnych oraz izolacyjnych (często całe rodziny były objęte kwarantanną, przez co dzieci nie miały możliwości uczestniczyć w projekcie), frekwencja na naszych półkoloniach była bardzo wysoka, z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni. Faktyczna liczba uczestników półkolonii i odbiorców projektu jest jednak większa, ponieważ materiały przesłane partnerom służą im w dłuższej perspektywie, nie tylko podczas realizacji półkolonii. Z wielu miejsc docierają do nas informacje, że półkolonie zostały tak pozytywnie przyjęte, że są realizowane kolejne edycje (chociażby w Australii, gdzie trwa przerwa letnia i odbyły się 3 edycje półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży). We wszystkich organizacjach biorących udział w projekcie, materiały z WiDboxów służą jako pomoc edukacyjna w nauce języka polskiego w trakcie roku szkolnego. Mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować tak dobrze przyjęty projekt i poszerzyć go w tym roku o spotkanie twarzą w twarz w Polsce!

Więcej informacji dotyczących projektu

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content