Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie

Projekt “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne w Australii, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Islandii. Działania projektu zakładają wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych, wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych oraz dofinansowanie działalności placówek, takich jak:  warsztatów, konkursów, imprez szkolnych, wycieczek i wyjazdów edukacyjnych).

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 placówek oświatowych z następujących krajów: Australia, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Islandia, Niemcy, Belgia i Hiszpania.

Projekt „Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Jest to III edycja projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie”.

Rezultaty realizacji projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” w roku 2020.

Więcej informacji dotyczących projektu

 

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content