ABC polskiej klasy

Celem projektu jest budowanie sieci szkół, w których jest nauczany język polski jako obcy, oraz kontynuacja działań skierowanych na głębsze i bardziej świadome „wchodzenie”  języka polskiego  jako obcego w ukraiński system oświatowy. Celem niniejszej inicjatywy jest budzenie w młodych ludziach trwałego zainteresowania i fascynacji nowoczesną Polską, polskim społeczeństwem oraz językiem i kulturą.

Dzięki realizacji projektu w 20 ukraińskich szkołach powstaną pracownie polonistyczne.

Donor :
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content