Święty Jan Paweł II – mój wielki Rodak

Projekt „Święty Jan Paweł II – mój wielki Rodak” ma na celu przybliżenie uczniom polskich placówek oświatowych na Ukrainie sylwetki jednego z najwybitniejszych Polaków w dziejach historii – świętego Jana Pawła II. W roku 2020 przypada piękna rocznica 100 lat urodzin tego wybitnego rodaka. Jest to znakomita okazja do zintensyfikowania działań, które miałyby na celu przypomnienie najważniejszych faktów z życia Karola Wojtyły, charakterystykę jego pontyfikatu, pokazanie miejsc i aktywności związanych z Papieżem Polakiem.

W ramach projektu zorganizowany będzie Dzień Papieski w szkołach polskich, podczas którego odbędą się akademie, konkursy, przygotowywanie kremówek oraz czytanie/recytowanie poezji Karola Wojtyły.

Lekcje oraz Dzień Papieski zostaną przeprowadzone w 20 placówkach polonijnych (szkółkach sobotnich, punktach nauczania przy parafiach, szkołach z polskim językiem nauczania).

Projekt „Święty Jan Paweł II – mój wielki Rodak” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Dotacja w wysokości 77 500,00 zł

Rezultaty realizacji projektu „Święty Jan Paweł II – mój wielki Rodak” w roku 2020

Więcej informacji dotyczących projektu

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content