Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą

Przekonanie, że kształtowanie umiejętności liderskich i postaw obywatelskich młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej na Ukrainie wzmocni potencjał polskiej społeczności i wpłynie na poprawę jej pozycji w środowiskach lokalnych, stało się powodem zainicjowania projektów liderskich, które Fundacja realizuje od roku 2014.

Projekt jest zatem adresowany do młodzieży w wieku 15-18 lat, która już wykazała się w swoich środowiskach aktywnością. Ma na celu kształtowanie u młodych Polaków postaw liderskich i obywatelskich, które będą mogły być wykorzystane w działalności polskich organizacji społecznych, przygotowanie przyszłych liderów środowisk polskich.

W ramach projektu do Polski na warsztaty zapraszamy grupy młodzieży polskiego pochodzenia. Młodzież ta po powrocie do miejsca zamieszkania ma za zadanie realizację polonijnych mini-projektów edukacyjnych na rzecz lokalnej mniejszości polskiej.

Donor :
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content