„W nas jest Polska. Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech”

Polska Macierz Szkolna w Niemczech obchodzi w 2019 roku jubileusz 50-lecia istnienia. Niniejszy projekt ma na celu przypomnienie historii oraz znaczenia jakie odegrała organizacja w dziejach oświaty polskiej na terenie Niemiec, a także uhonorowanie wszystkich osób, którzy przyczynili się
do powstania i rozwoju Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz wychowania młodych Polaków świadomych swoich polskich korzeni i kultury.

W ramach projektu przygotowana zostanie wystawa ukazująca historię organizacji, władze, symbole, dane statystyczne przedstawiające skalę działań na przestrzeni 50 lat oraz jej obecną działalność. Zostanie również wyprodukowany pamiątkowy folder, w którym zostaną zaprezentowane szkoły wchodzące w skład PMSz. Oprócz podstawowych informacji o każdej z placówek, w folderze znajdą się również liczne fotografie obrazujące szeroką ofertę edukacyjną szkół, a także działania podejmowane na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej u uczniów.

Ważnym punktem projektu będzie jednodniowa uroczystość,
w której udział wezmą nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz absolwenci PMSz, jak również przedstawiciele zarządu organizacji, a także zaproszeni goście z Niemiec i Polski. Podczas imprezy nastąpi uroczyste otwarcie wystawy, a następnie zaprezentowany zostanie program artystyczny.

Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 99 999,00 zł

 

Donor :
Senat Rzeczyspospolitej Polskiej
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content