Wspieranie Edukacji Polskiej we Włoszech i Australii

Projekt „Wspieranie Edukacji Polskiej we Włoszech i Australii” stanowi uzupełnienie do projektu „Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie”.

Celem tego projektu jest wsparcie pięciu placówek oświatowych. Cztery z nich od niedawna funkcjonują w północnych Włoszech. Piątą placówką objętą niniejszym projektem jest szkoła działają w Sydney w Australii.

Działania projektu zakładają wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych, wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych oraz dofinansowanie działalności placówek, takich jak:  warsztatów, konkursów, imprez szkolnych, wycieczek i wyjazdów edukacyjnych).

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 5 placówek oświatowych z następujących krajów: Australia i Włochy.

Projekt „Wspieranie Edukacji Polskiej we Włoszech i Australii” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Rezultaty projektu „Wspieranie Edukacji Polskiej we Włoszech i Australii”  w roku 2020

Więcej informacji dotyczących projektu

 

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content