Pod znakiem białego Orła

Fundacja realizuje 3 projekty o wspólnej nazwie lecz innych kierunkach działania:      

1. Projekt  dotyczy dofinansowania i wsparcia śródrocznej działalności 12 ośrodków Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz działalności oświatowej prowadzonej przez 30 organizacji oświatowe działające przy Polskiej Misji Katolickiej – Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V., w których łącznie naukę języka polskiego i przedmiotów ojczystych pobiera ponad 2600 uczniów.

2. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce w Niemczech

Kolejnym działaniem projektu jest organizacja kolonii, obozów integracyjnych oraz pobytów edukacyjnych w kraju zamieszkania  dla dzieci i młodzieży objętych projektem oraz szkoły letniej połączonej z przygotowaniem dzieci i  młodzieży do egzaminu certyfikacyjnego znajomości języka polskiego w Polsce. 

3. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego w Niemczech

Projekt polega na pomocy 42 punktom szkolnym znajdującym się pod opieką Polskiej Macierzy Szkolnej i  Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.  w zakresie prowadzonej przez nie działalności edukacyjnej.

Donor :
Senat RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content