Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie

Projekt zakłada koordynację działań poszczególnych polonistyk (i ośrodków polonistycznych) w zakresie badań naukowych nad polszczyzną w celu efektywnego i skutecznego kształtowania mocnej pozycji katedr polonistyk i ośrodków polonistycznych na ukraińskich uczelniach, mających na celu promocję Polski i języka polskiego w środowisku ukraińskim. Działania projektu przewidują bezpośrednie wsparcie katedr polonistycznych i innych ośrodków polonistycznych (unowocześnienie pod względem pomocy naukowych (doposażenie) i pod względem warunków pracy (drobne remonty) oraz wsparcie naukowców i studentów polskiego pochodzenia (stypendia, staże, programy badawcze, warsztaty metodyczne, dofinansowanie publikacji).

Donor :
Senat RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content