Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny Portal Informacyjno – Publicystyczno – Historyczny Polaków na Wschodzie

Portal Kresy24.pl wydawany przez Fundację Wolność i Demokracja od 2007 roku.  W 2020 roku finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach  zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 3 – Rozwój Instytucjonalnych Lokalnych Organizacji Strażniczych i Mediów Obywatelskich).  Na treści portalu składają się na bieżąco aktualizowane wiadomości o życiu Polaków na Wschodzie oraz sytuacji w krajach b. ZSRS, publicystyka historyczna i współczesna, naukowe teksty historyczne na temat historii Kresów, krajów b. ZSRS, historii Polski w związku z dziedzictwem Kresów; teksty analityczne na temat krajów b. ZSRS i polskiej polityki wschodniej (w tym polityki wobec Polaków na Wschodzie), własne filmy o tematyce historycznej, teksty o tematyce kulturalnej i turystycznej.  Portal oferuje  jednocześnie szerokie pole do dyskusji na temat dziedzictwa Kresów we współczesnym świecie oraz roli, jaką mają do odegrania w przyszłości. Portal jest największym i najbardziej wszechstronnym medium internetowym o tematyce czysto kresowej. Na Kresy24.pl na bieżąco publikowane są też najciekawsze teksty z mediów Polaków na  wschodzie. Portal ma też swoje profile w mediach społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram.

 

Przejdź do portalu

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Projekt “KRESY24.pl” jest  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Narodowy Instytut Wolności
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content