Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny Portal Informacyjno – Publicystyczno – Historyczny Polaków na Wschodzie

Projekt jest kontynuacją działającego nieprzerwanie od 2007 r. portalu Kresy24.pl adresowanego do Polaków na Wschodzie, a pośrednio – także do Polonii na całym świecie i środowisk w Polsce zainteresowanych tematyką wschodnią, bieżącymi informacjami z krajów b. ZSRR, historią i kulturą Kresów Wschodnich oraz sytuacją Polaków w tych krajach. Portal stanowi elektroniczny pomost łączący mieszkających na Wschodzie Polaków z ich rodakami z Macierzy, oferując jednocześnie szerokie pole do dyskusji na temat dziedzictwa Kresów we współczesnym świecie oraz roli, jaką mają do odegrania w przyszłości. Portal jest największym i najbardziej wszechstronnym medium internetowym o tematyce czysto kresowej.

Przejdź do portalu

Donor :
Senat RP
Kategoria :

Pokrewne tematy