Polska Platforma Medialna Ukraina

POLSKA PLATFORMA MEDIALNA UKRAINA 2020

Projekt kompleksowego wsparcia mediów polskich na Ukrainie, odgrywających kluczową rolę dla pielęgnowania polskiej tożsamości narodowej w tym kraju. Projekt obejmuje wsparciem: dwanaście czasopism, trzy programy telewizyjne i telewizje internetowe, sześć audycji radiowych w eterze i internecie, dwanaście  internetowych portali informacyjno-publicystycznych oraz dwie strony internetowe.

Celem projektu jest kształtowanie elit polskich w środowiskach lokalnych na Ukrainie oraz przeciwdziałanie promowaniu imperialnej wojny hybrydowej, która nie uznaje i zwalcza polskość na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich. Koncepcja Fundacji Wolność i Demokracja zakłada dalszy rozwój jednolitego i zmodernizowanego systemu polskich mediów, zwiększając ich atrakcyjność merytoryczną, językową i wizualną. Z myślą o potrzebach młodego odbiorcy, dążymy do zwiększenia udziału mediów elektronicznych, w tym portali internetowych oraz internetowych audycji radiowych i telewizyjnych. Oczywiście nie pomijamy potrzeb starszych wiekiem Polaków na Ukrainie, będących znaczącą częścią użytkowników (czytelników, słuchaczy i widzów). Nasz projekt zakłada poszanowanie ich gustów każdej z generacji, specyfiki regionalnej, aktywności profesjonalnej i prywatnej oraz dorobku.

GAZETA “MOZAIKA BERDYCZOWSKA” i portal mozberd.com.ua

  • kwartalnik i dedykowany portal internetowy wydawany przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo “Odrodzenie” w Berdiańsku

 

“GAZETA POLSKA BUKOWINY” i portal www.bukpolonia.cv.ua

  • miesięcznik i portal internetowy wydawany przez Berdyczowski Oddział Związku Polaków Ukrainy.

 

CENTRUM MEDIALNE CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU

*audycja specjalna POLSKO-UKRAIŃSKI TYGODNIOWY PRZEGLĄD PRASY-monitoring mediów polskich i ukraińskich wydawany w postaci cotygodniowego przeglądu prasy. W języku polskim o tym co wydarzyło się na Ukrainie (monitoring mediów ukraińskich) oraz po ukraińsku o tym, co dzieje się w Polsce (monitoring mediów polskich)

 

 DWUTYGODNIK i PORTAL “DZIENNIK KIJOWSKI” www.dk.com.ua      

 

KWARTALNIK “KRYNICA” 

wydawany przez Instytut Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu

Wersja elektroniczna (pdf) oraz archiwum gazety znajduje się na stronie kresy24.pl 

 

KWARTALNIK “NASZE DROGI”

wydawany przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie

 

DWUTYGODNIK i GAZETA PORTAL “KURIER GALICYJSKI”

RADIO KURIER GALICYJSKI

TV KURIER GALICYJSKI

AUDYCJA RADIOWA NA POLSKIEJ FALI

MIESIĘCZNIK POLAK MAŁY

 

DWUTYGODNIK “MONITOR WOŁYŃSKI” i PORTAL monitor-press.com i monitor-press.info     

 

WOŁANIE Z WOŁYNIA

 

PROGRAM RADIOWY “POLSKA FALA W RÓWNEM” i PORTAL rowne.pl.ua

wydawany przez Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta

 

MIESIĘCZNIK i PORTAL “SŁOWO POLSKIE slowopolskie.org

wydawane przez Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Polaków Winnicy

PROGRAM RADIOWY “SŁOWO POLSKIE WNET”

 

POLSKIE CENTRUM MEDIALNE “JAGIELLONIA”:

Związku Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie

GŁOS POLONII  Podwójny kwartalnik

TELEWIZJA VOD

PORTALE jagiellonia.org; glos.jagiellonia.org

 

 

KWARTALNIK TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY     

wydawany przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

PORTAL zozpu.zhitomir.net

TV PROGRAM POLACY ŻYTOMIERSZCZYZNY 

 

STRONY INTERNETOWE ORGANIZACJI:

polonia.org.ua

strona Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Odrodzenie” w Berdiańsku

tkpz-zloczow.org.ua

strona Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddz. Złoczów im. ks. bp. Jana Cieńskiego

PEŁNE ARCHIWUM DOSTĘPNE NA STRONIE kresy24.pl 

 


 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

“POLSKA PLATFORMA MEDIALNA – ŚWIAT”
projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Donor :
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content