Polska Platforma Medialna – Wschód – Ukraina

Projekt polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia funkcjonujących na Ukrainie mediów polskich, słusznie postrzeganych po pierwsze jako istotny czynnik służący zachowaniu i pielęgnacji tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków, po drugie jako narzędzie krystalizacji elit społecznych i obywatelskich i wreszcie po trzecie jako skuteczne narzędzie służące przeciwdziałaniu agresywnej rosyjskiej propagandzie.

Polskie media na Ukrainie objęte programem „Polska Platforma Medialna” to: trzy dwutygodniki (m.in. „Kurier Galicyjski” i „Monitor Wołyński”) trzy miesięczniki, jeden dwumiesięcznik, pięć kwartalników, cztery audycje telewizyjne lub telewizje internetowe oraz pięć audycji radiowych w eterze i Internecie oraz siedem informacyjno-publicystycznych portali internetowych.

Donor :
Senat RP
Kategoria :

Pokrewne tematy