Polska Platforma Medialna na Białorusi

„Polska Platforma Medialna na Białorusi” to projekt, który ma na celu wsparcie rozwoju polskich, niezależnych mediów na Białorusi. Pomaga w zwiększaniu dostępu polskiej mniejszości narodowej na Białorusi do rzetelnych, niezależnych i bezstronnych informacji z Polski, Europy i Świata. Fundacja Wolność i Demokracja wspiera 2 miesięczniki – „Głos znad Niemna” i „Magazyn Polski”, 1 kwartalnik „Echa Polesia”, 1 dwutygodnik „Słowo Życia”, 1 audycję radiową „Znad Niemna i Berezyny” oraz 2 portale internetowe – polesie.org oraz znadniemna.pl

Donor :
Senat RP
Kategoria :

Pokrewne tematy