Polska Platforma Medialna na Białorusi

„Polska Platforma Medialna na Białorusi 2020” to projekt, który ma na celu wsparcie rozwoju polskich, niezależnych mediów na Białorusi. Pomaga w zwiększaniu dostępu polskiej mniejszości narodowej na Białorusi do rzetelnych, niezależnych i bezstronnych informacji z Polski, Europy i Świata. Fundacja Wolność i Demokracja wspiera 2 miesięczniki – „Głos znad Niemna” i „Magazyn Polski”, 1 kwartalnik „Echa Polesia”, 1 dwutygodnik „Słowo Życia”, 1 audycję radiową „Znad Niemna i Berezyny” oraz 2 portale internetowe – polesie.org oraz znadniemna.pl.

W  ramach projektu przygotowujemy również szkolenia dla dziennikarzy.

Rezultaty realizacji projektu „Polska Platforma Medialna na Białorusi” w roku 2020

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

“POLSKA PLATFORMA MEDIALNA  NA BIAŁORUSI  2020”
projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja

 

Donor :
KPRM
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content