Remont Ośrodka Młodzieżowego „Polana” (Australia)

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Remont Ośrodka Młodzieżowego „Polana” (Australia)”.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac remontowych w ośrodku Młodzieżowym „Polana”.

Zadanie publiczne dotyczy następującego zakresu prac:

– całkowita wymiana instalacji elektrycznej, która jest bardzo stara, bardzo zniszczona i nie spełnia obecnych standardów technicznych oraz wymogów bezpieczeństwa.

– generalny remont toalety męskiej lub rozbiórka obecnej toalety i budowa nowej. Obecna toaleta jest w bardzo złym stanie.

– instalacja klimatyzacji (chłodzenie/ogrzewanie) w budynkach mieszkalnych oraz świetlicy, kuchni i jadalni.  Jest to konieczne ze względu na bardzo wysokie temperatury latem i niskie temperatury zimą.

– instalacja wentylacji w toalecie damskiej, drugiej toalecie męskiej oraz w pralni.

– generalny remont dachu na świetlicy.

– pomalowanie ścian wewnętrznych domków sypialnych oraz kuchni.

– położenie nowej nawierzchni ścieżek na terenie obiektu.

– ogrodzenie ośrodka Polana.

– pomniejsze remonty oraz naprawy bieżące wszystkich pomieszczeń.

 

Generalna poprawa infrastruktury Ośrodka Młodzieżowego „Polany”, a co za tym idzie, poprawa warunków bytowych spowoduje znacznie większy wzrost zainteresowania Polaną, która stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem spotkań, integracji, działalności kulturalno-oświatowej.

Całkowita wartość projektu:  1 168 000,00 zł

Zadanie publiczne finansowane ze środków MSZ  w ramach konkursu:

,,WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”

 

 

 

Donor :
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content