“Zakup i remont lokalu dla redakcji „Kuriera Galicyjskiego”

Fundacja Wolność i Demokracja  realizuje zadanie publiczne „Zakup i remont lokalu dla redakcji „Kuriera Galicyjskiego” finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt zakłada zakup lokalu oraz jego remont na potrzeby funkcjonowania redakcji Kurier Galicyjski, który ma swoją siedzibę we Lwowie, Ukraina. Zatem miejscem realizacji projektu będzie miasto Lwów.

Zadanie publiczne ma na celu zakup i przeprowadzenie remontu lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medialnej (prasowe, radiowej i telewizyjnej) przez redakcję Kuriera Galicyjskiego.

Bezpośrednim celem jest zapewnienie warunków pracy jednej z najbardziej rozwijających się redakcji polskiej na Ukrainie, stworzenie miejsca dla realizacji kolejnych projektów, inicjatyw ale przede wszystkim zapewnienie godnych warunków funkcjonowania zespołu.  Pośrednim celem realizacji niniejszego projektu jest stworzenie pewnej przestrzeni do dyskusji, do budowania środowiska opiniotwórczego we Lwowie.

Całkowita wartość projektu: 600 000,00 zł

Zadanie publiczne finansowane ze środków MSZ  w ramach konkursu:

 

,,WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”

 

Donor :
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content