Remont Domu Polskiego – Sala Polska w Beaulieu

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Remont Domu Polskiego – Sala Polska w Beaulieu”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.04.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zadanie dotyczy remontu siedziby czterech organizacji polonijnych, będącego miejscem spotkań, szkoleń i organizacji widowisk teatralno- muzycznych dla  polskiego zespół muzycznego „Harmonia” de Beaulieu, polskiego zespołu folklorystycznego Syrena, zespołu tanecznego Festi’Roche, a także jest siedzibą klubu piłkarskiego ”Polonia” grupującego młodzież polskiego pochodzenia. Sala Polska jest również miejscem wielu spotkań, łączących pokolenia „francuskich” Polaków.

Działające w Beaulieu organizacje polonijne od  wielu lat kultywują polską tradycję i  należą do jednych z najprężniej działających na terenie Francji organizacji zrzeszających polską społeczność.

Prace przewidują remont generalny wnętrza Sali Polskiej polegające m.in. na przeprowadzeniu prac rozbiórkowo-murarskich, prace instalacyjno – całkowitej wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej wraz z całkowitą przebudowa pomieszczeń sanitarnych.

Całkowita wartość projektu: 500 900,00 zł

Zadanie publiczne finansowane ze środków MSZ  w ramach konkursu:  Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 –  Infrastruktura Polonijna.

Projekt  „Remont Domu Polskiego – Sala Polska w Beaulieu” jest sfinansowany z budżetu państwa przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

 

      

REMONT DOMU POLSKIEGO – POLSKA SALA W BEUALIEU 

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINASOWANE W RAMACH KONKURSU

,,WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”

 

RENOVATION DE LA MAISON POLONAISE – SALLE POLONAISE DE BEAULIEU

MISSION DE SERVICE PUBLIC COFINANCÉ DANS LE CADRE DU CONCOURS

,,COOPÉRATION AVEC LA DIASPORA POLONAISE ET LES POLONAIS À L’ÉTRANGER 2021 –  INFRASTRUCTURE POLONAISE”

       

Donor :
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Kategoria :

Pokrewne tematy

Skip to content