Powstanie Styczniowe 1863-1864 – infografiki

W roku 2023 obchodzimy 160. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokolenia.

W ramach projektu „Dla Niepodległości – kontynuacja” przedstawiamy serię 5 infografik poświęconych Powstaniu Styczniowemu 1863-1864.  Seria infografik składa się z pięciu plansz, każda o wymiarach 200×100 cm. Poświęcone są powstaniu styczniowemu, a każda kolejna plansza przybliża inny aspekt tego niezwykłego wydarzenia. Pierwsza poświęcona jest przyczynom wybuchu zrywu oraz wydarzeniom, które bezpośrednio poprzedzały styczniową noc. Omawia również plany powstańców. Druga porównuje siły powstańców i Rosjan oraz zwraca uwagę na mocne i słabe strony przeciwników. Analizuje dodatkowo kwestie zaopatrzenia w broń powstańców i porównuje ceny karabinów do przedmiotów i usług dnia codziennego. Trzecia plansza dotyczy działań zbrojnych, skali terytorialnej powstania i prezentuje wybranych dowódców partii powstańczych. Czwarta poświęcona jest pamięci o powstaniu i jego dziedzictwu. Ostatnia plansza to swoista okładka.  Infografiki w prosty, czytelny i ciekawy sposób przybliżają najważniejsze fakty oraz mniej oczywiste ciekawostki. Plansze wypełnione są grafikami, porównaniami, wykresami, mapami i ikonkami, które powinny ułatwić powiązanie problemów i zapamiętanie wydarzeń.

Infografiki przygotowane są w formacie pdf w rozmiarach 100×200 cm każda. Można ich używać podczas lekcji w formie online lub wydrukować w postaci roll-upów i stworzyć z nich interesującą wystawę.

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Infografiki do pobrania:

0. PLANSZA

1. PLANSZA

2. PLANSZA

3. PLANSZA

4. PLANSZA

 

 

Infografiki powstały na bazie informacji zaczerpniętych z opracowań i źródeł, m.in.
 
  • Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, 1913
  • Stefan Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, 1963
  • Powstanie Styczniowe, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Wojska Polskiego, Bellona SA, 2013
  • Stanisław Płoski, O taktyce oddziałów powstańczych, “Przegląd Historyczny”, 34/2, 1937-38
  • Prasa z epoki, w tym m.in. “Kurier Warszawski”; wybrane wspomnienia, pamiętniki

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023