Prace porządkowe na mogile żołnierzy WP w Horpinie


W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Fundacja Wolność i Demokracja sprawuje opiekę nad ośmioma kwaterami i cmentarzami wojskowymi WP na Ukrainie.

Wśród nich znajduje się mogiła żołnierzy poległych pod Horpinem w 1920 roku w walce z bolszewikami. W związku z tym regularnie prowadzone są prace porządkowe w celu utrzymania kwatery w czystości, dokonywanie drobnych napraw, pielęgnacja zieleni itp.
Na początku maja udało się wyrównać zapadającą się kostkę brukową, a także uzupełnić ubytek w granitowym krzyżu. Kolejnym etapem prac będzie uzupełnienie tynku na betonowych elementach mostku prowadzącego do mogiły.

 

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej