Pracowity rok szkoły polskiej w Kropywnyckim

Szkoła Polska Sobotnia działająca przy Stowarzyszeniu Polaków „Polonia” im. Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim zapewnia naukę języka polskiego i historii Polski około stu uczniom. Swych podopiecznych przygotowuje do olimpiad i konkursów, organizuje wydarzenia okolicznościowe.

I tak w placówce odbyły się m.in. obchody Święta Niepodległości, Konstytucji 3 maja, konkurs dla dzieci i młodzieży „Lubię Polskę”, spotkania opłatkowe i wielkanocne, mikołajki, koncerty.

Na zakończenie karnawału została przeprowadzona impreza wypełniona grami i zabawami, podczas której zapoznano uczniów tradycją tłustego czwartku i ostatków. Wieczór muzyczno-literacki 29 marca zorganizowany z okazji 86. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego przybliżył słuchaczom szkoły postać polskiego kompozytora. Październikowe spotkanie poświęcone 125. rocznicy urodzin Jana Brzechwy było okazją do przypomnienia wierszy poety. Z kolei w listopadzie odbył się Konkurs Wiedzy o Polsce.

Projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspierania szkół społecznych na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.