Program stypendialny Młodego Nauczyciela Fundacji Wolność i Demokracja termin złożenia wniosków upływa 30.09.2020

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza

  • młodych nauczycieli polskiego pochodzenia z Ukrainy
  • uczących przedmiotów ojczystych w szkołach z polskim językiem nauczania, szkołach z funkcjonującymi klasami polskimi, w szkołach sobotnio-niedzielnych oraz punktach nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych działających przy stowarzyszeniach i parafiach

do składania wniosków w ramach Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA.

Więcej informacji na stronie projektu www.wid.org.pl

Wszelkie informacje oraz warunki otrzymania stypendium znajdują się w  Regulaminie Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela

W celu uzyskania Stypendium, należy złożyć kompletny wniosek stypendialny zgodnie z zapisami Regulaminu wypełniony na załączonym formularzu, wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected] z adnotacją w tytule: „Stypendium młodego nauczyciela”.

Termin złożenia wniosku: do  30 września 2020 r.

WNIOSEK STYPENDIALNY

REGULAMIN Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.