Przedszkole “Perełka”

Nazwa placówki dydaktycznej

Przedszkole “Perełka”


Adres

ul. Centralna 15, 81-450 Łanowice, obwód lwowski


Data założenia

2009 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej


Miejsce działalności dydaktycznej

pomieszczenia plebanii


Dyrektor placówki

Ludmiła Hedz


Liczba uczniów/nauczycieli

25/3


Liczba grup

1


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie trzyletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Przedszkole „Perełka” w Łanowicach, wsi w ponad 90 proc. zamieszkanej przez Polaków kultywujących język ojczysty i polskie tradycje, zostało założone przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Dzieci przekroczyły jego podwoje po raz pierwszy 1 października 2009 roku. Pracują w nim trzy nauczycielki: Ludmiła Hedz, która ukończyła Lwowski Uniwersytet Narodowy, Halina Pucher – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, oraz Maria Martynowicz – Kolegium Pedagogiczne w Samborze i specjalistyczne kursy. Przedszkole mieści się na poddaszu plebanii kościoła pw. św. Mikołaja, gdzie zajmuje dwie sale. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.30. W tym czasie dzieci mają zorganizowane następujące zajęcia: elementy pisania, wiedza o kraju, przyroda, literatura, matematyka, higiena, rysunki, plastyka i wf. Codziennie są trzy, a oprócz tego dwa razy w tygodniu jest muzyka.

Wiedzę o kraju przedszkolaki czerpią również przy okazji omawiania ważnych świąt narodowych. Uczestniczą w obchodzonych w placówce Święcie Konstytucji 3 maja, mikołajkach, Bożym Narodzeniu, balu noworocznym i balu pożegnalnym. W przedszkolu działa zespół Perełka.

Kontakt: [email protected]