Szkółka Sobotnio-Niedzielna przy Parafii Bazyliki Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkółka Sobotnio-Niedzielna przy Parafii Bazyliki Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie


Adres

pl. Katedralny 1, 79-008 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

1991 rok


Podmiot zakładający

Parafia Bazyliki Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie


Miejsce działalności dydaktycznej

salka parafialna


Dyrektor placówki

ks. Jan Nikiel


Liczba uczniów/nauczycieli

130/4


Liczba grup

4


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, historia, geografia, religia


Opis działalności placówki

Szkółka Sobotnio-Niedzielna powstała przy Parafii Bazyliki Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie 24 lata temu. Komplementarne potraktowanie przez jej założycieli wiedzy i wartości zaowocowało programem szkoły, która nie tylko obejmuje naukę przedmiotów ojczystych, ale także przekazywanie podopiecznym wzorców pożądanych z punktu widzenia Polaka żyjącego na obczyźnie. W szkółce uczą Beata Pacan-Sosulska po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Polska), Irena Hałamaj, która ukończyła Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, oraz ks. Rafał Zborowski i ks. Krzysztof Szebla, absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (Polska).

Miejscem pracy placówki jest salka parafialna użyczana przez podmiot zakładający, który ją wyposażył w meble i projektor. Lekcje odbywają się w środy w godz. 18.00-21.00 oraz soboty – 10.00-13.00. W ciągu roku szkolnego organizowane są uroczyste akademie z okazji Święta Konstytucji 3 maja i Święta Niepodległości Polski oraz jasełka.

Kontakt: [email protected]