Przez 10 dni września w Żytomierzu mówiono o Słowackim.

 

W szkole nr 14 Żytomierza uczniowie mieli możliwość bliżej poznać twórczość Juliusza Słowackiego. Należy wspomnieć, że w tej szkole uczy się języka polskiego ponad 400 uczniów, od klasy 3 do 11. Pracują w niej nauczycielki dr Natalia oraz mgr Wiktoria Szumlańskie, które na lekcjach przybliżyły uczniom postać poety, pochodzącego z Krzemieńca oraz jego twórczość.

Młodsi uczniowie uczyli się na pamięć “Dumki ukraińskiej” Juliusza Słowackiego, rysowali malinki – symbol z “Balladyny”. Uczniowie klas 6-7 czytali oraz analizowali fragment z “Balladyny” utwór wybrany w tym roku na Narodowe Czytanie. Starsi uczniowie zastanawiali się nad smutnym losem poety oraz próbowali ułożyć krótki list do Słowackiego  w którym opowiadali mu o dzisiejszych cierpieniach ludu ukraińskiego, który sam poeta prorokował w swych lirykach.

Każdy z uczniów miał możliwość poznać wiersz “Słowiański Papież” Juliusza Słowackiego, który nie raz przywoływał w swoich kazaniach święty Jan Paweł II

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 Autor: dr Natalia Szumlańska

prezes Zarządu Żytomierskiego Polskiego Centrum Edukacji i Nauki

IMG_4545 IMG_4546 IMG_4548