Rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole

W tym roku  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole była połączona z uroczystością zakończenia ubiegłego szkolnego roku.  Z powodu kwarantanny zobowiązującej od marca br. prowadziliśmy zajęcia online przez Zoom. Udało nam się zrealizować tematy z języka polskiego, literatury polskiej historii i geografii Polski zaplanowane na początku roku szkolnego 2019/2020. Mimo niezwykłych warunków nauki przez online nasi uczniowie z chęcią uczestniczyli w lekcjach.

Dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za wsparcie naszej działalności oraz włączenie naszej Polskiej Szkoły do projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie.”

Projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.