Rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole

W tym roku  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole była połączona z uroczystością zakończenia ubiegłego szkolnego roku.  Z powodu kwarantanny zobowiązującej od marca br. prowadziliśmy zajęcia online przez Zoom. Udało nam się zrealizować tematy z języka [...]
Czytaj więcej

Przez 10 dni września w Żytomierzu mówiono o Słowackim.

  W szkole nr 14 Żytomierza uczniowie mieli możliwość bliżej poznać twórczość Juliusza Słowackiego. Należy wspomnieć, że w tej szkole uczy się języka polskiego ponad 400 uczniów, od klasy 3 do 11. Pracują w niej nauczycielki dr Natalia oraz mgr Wiktoria Szumlańskie, które na lekcjach przybliżyły uczniom postać poety, pochodzącego z [...]
Czytaj więcej
Facebook