Punkt Nauczania przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polakόw im. Juliusza Słowackiego w Nowej Borowej

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania przy Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie Polakόw im. Juliusza Słowackiego w Nowej Borowej


Adres

ul. Majakowskiego 4/18, 12-114 Nowa Borowa, obwód żytomierski


Data założenia

2006 rok


Podmiot zakładający

Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Polakόw im. Juliusza Słowackiego w Nowej Borowej


Miejsce działalności dydaktycznej

sale wynajmowane od polskiej organizacji


Dyrektor placówki

Anna Bielak


Liczba uczniów/nauczycieli

120/1


Liczba grup

8


Czas pracy placówki

trzy dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, historia, geografia, tradycje i zwyczaje polskie, wiedza o Polsce


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania w Nowej Borowej założony 6 maja 2006 roku z inicjatywy Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Polakόw im. Juliusza Słowackiego w przyszłym roku będzie obchodził swoje dziesięciolecie. Jego głównym celem jest – jak pisze dyrekcja placówki – „nauczanie języka polskiego i o Polsce, zapewnienie rodakom możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej, umacnianie polskiej tożsamości, promowanie polskiej kultury wśród społeczności ukraińskiej, budowanie pozytywnego wizerunku Polski wśród ukraińskich sąsiadów”. Zajęcia prowadzi Anna Bielak, absolwentka kursów nauczania języka polskiego. Z oferty punktu korzysta 120 uczniów. Są podzieleni na osiem grup w zależności od stopnia znajomości języka polskiego. Nauka odbywa się w poniedziałki i środy od 14.00 do 19.30 oraz soboty od 12.00 do 17.00. Jest zorganizowana w wynajętej od polskiej organizacji sali, wyposażonej w meble szkolne, komputer, drukarkę i pomoce edukacyjne (podręczniki, słowniki itp.).

Szkoła krzewi polskie tradycje. Co roku organizuje uroczystości, akademie, festiwale i koncerty z okazji polskich świąt narodowych i religijnych. W punkcie obchodzone są święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, Narodowe Święto Niepodległości, dzień Świętego Mikołaja, jasełka. Dzieci i młodzież niejednokrotnie uczestniczyły w porządkowaniu polskiego cmentarza katolickiego w Żytomierzu. Uczniowie mają szansę zabłysnąć talentem podczas Konkursu Recytatorskiego „Te słowa istniały zawsze”, w którym zdobywają nagrody, czy w zespole wokalnym Gwiazdka, działającym przy szkole. Biorą udział w wieczorach poezji, imprezach okolicznościowych, wycieczkach do polskich miejsc na Ukrainie. Odbywają wspólnie spacery, oglądają polskie filmy. Absolwenci Punktu Nauczania studiują na uczelniach w Polsce (Warszawa, Wrocław, Lublin, Kraków, Zamość).

Kontakt: [email protected]