Rekrutacja! Zgłoś szkołę polonijną na lekcję żywej historii online „GLORIA VICTIS”

Fundacja Wolność i Demokracja

zaprasza szkoły i organizacje polonijne do udziału w lekcjach żywej historii online w ramach obchodów

160. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Działanie jest realizowane w ramach projektu  „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

W roku 2023 obchodzimy 160. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe, największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Do walki wciągnięte zostały wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się to silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Pomimo klęski militarnej, umocniło ono polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Z tej okazji  pragniemy poszerzyć i wzmocnić wiedzę historyczną w środowiskach polonijnych oraz przybliżyć znaczenie wspomnianych wydarzeń w trakcie lekcji żywej historii pod tytułem GLORIA VICTIS”.

Zapraszamy do udziału w lekcjach online. 20 lekcji po 90 minut każda, 2 prowadzących.

Czas realizacji : czerwiec – listopad  2023, na platformie ZOOM

Zapisy na zajęcia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OiIRu5lHzx3zeGE7AtkhwJu_4rANJh4hWyGvMU3I9ZM/edit#gid=1969933758

Szkoła/organizacja zobowiązana jest do przekazania listy co najmniej 20 uczestników lekcji (wzór w załączniku). Jeśli jedna organizacja nie jest w stanie zapewnić udziału 20 osób, może dopisać się inna szkoła/organizacja/; w jednej lekcji mogą brać udział także dwie szkoły/organizacje w jednym terminie.

Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcji łącząc się zarówno z klasy lekcyjnej, jak i z domu; jedyne wymaganie, to posiadanie dostępu do Internetu i konta na ZOOM.

Po wpisaniu proponowanego terminu lekcji oraz Państwa danych do formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia terminu i przekażemy link do spotkania na platformie ZOOM.

osoba do kontaktu: [email protected]

Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona!