Rezultaty realizacji projektu “Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie” 2020

W roku 2020 przenieśliśmy wiele aktywności do Internetu. Taki los spotkał również projekt „Liderskie Centrum Szkoleniowe. Profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie. Kontynuacja”, który był następcą projektu z 2019 roku. Założeniem projektu było przeprowadzenie specjalnego szkolenia dla 10 organizacji polskich z Ukrainy – w zadaniu wzięło udział 10 organizacji polskich (z każdej organizacji po 10 osób), co daje łączną liczbę 100 uczestników szkoleń. Szkolenia były prowadzone przez doświadczone pary trenerskie (łącznie 10 trenerów). W projekcie wzięli udział pracownicy następujących organizacji:

– Związek Polaków Ukrainy (liderzy kijowskich organizacji)

– Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu

– Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie, Polska Szkoła Sobotnia

– Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina”

– Ukraińsko – Polski Sojusz im. Tomasza Padury

– Zjednoczenie Szlachty Polskiej

– Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta

– Organizacja Publiczna «Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. Karola Szymanowskiego»

– Organizacja charytatywna “Fundacja Świętego Antoniego”

– Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Wszystkie szkolenia odbyły się, ze względu na trwającą pandemię, online. Spotkania odbywały się za pośrednictwem platformy Zoom.

Organizacje biorące udział w szkoleniach miały możliwość pracy nad wskaźnikami zachowań swoich pracowników w 4 kategoriach: samoprzywództwo, adaptacyjność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Dzięki realizacji projektu, osiągnęliśmy następujące rezultaty:

  • poszerzyliśmy wiedzę i kompetencje 100 uczestników szkoleń
  • podnieśliśmy kompetencje organizacyjne i kierownicze liderów organizacji polskich (wzmocnienie motywacji i efektywności pracy liderów polonijnych poprzez badanie MindSonar)
  • Podwyższyliśmy standardy funkcjonowania i pracy 10 organizacji pozarządowych (poprzez wzmocnienie ich zespołów w ramach badania Delight Indeks)
  • Poszerzyliśmy możliwości percepcyjne i rozwojowe 100 uczestników coachingów indywidualnych (rozwój osobisty, wzmocnienie motywacji, rozwój kompetencji przywódczych i organizacyjnych).
  • 10 organizacji polskich sporządziło plany rozwoju, według których chcą dalej rozwijać swoje organizacje
  • Powstało 10 filmów podsumowujących pracę w projekcie

Projekt „Liderskie Centrum Szkoleniowe” cieszy się bardzo dużą popularnością wśród uczestników, otrzymujemy informacje zwrotne, że jest to jeden z najbardziej merytorycznych i rozwojowych projektów, w jakich nasi partnerzy mieli okazję uczestniczyć. Cieszymy się, że możemy dawać naszym partnerom narzędzia do rozwoju i mamy nadzieję, że rok 2021 przyniesie nam możliwość przeprowadzenia szkoleń w formule stacjonarnej, twarzą w twarz.

Projekt   “Liderskie Centrum Szkoleniowe. Profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie. Kontynuacja”  jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.